Denný tábor v Bratislave

Denný tábor v Bratislave

Opäť pripravujeme denný tábor pre dievčatá od 7 do 14 rokov. 6. - 10. júla sa budeme vyskytovať - pravdepodobne v rúškach a s dezinfekciou, v bratislavských sadoch, lesoch, záhradách.

Kapacita tábora je naplnená. V prípade záujmu sa môžete ako náhradníci ozvať na laura.kremnicka@gmail.com.

sr. Hela Šlenkerová

18.06.2020 17:07