Prináša radosť a lásku

Prináša radosť a lásku

Ako nová animátorka som sa zamyslela, kto je to animátor. Alebo kto by to mal byť.

Pre mňa je to osoba, ktorá s láskou slúži Bohu aj ostatným.
Nie len deťom, o ktoré sa stará.
Ale snaží sa aj v tom pracovnom živote priniesť radosť a lásku do okolia.
Nepýta sa stále, prečo je to dieťa také neposlušné.
Alebo iné otázky, na ktoré nepozná odpoveď.
Ale - čo by som mohol urobiť ja, aby sa to zlepšilo? 
 
Vychováva dieťa s láskou a porozumením.
Nerobí svoju službu preto, že musí.
Ale preto, lebo chce.
Túži po tom.
Samozrejme, často sa musí aj premôcť.
Lebo niekedy sa mu nechce alebo nevládze.
No vždy si povie vetu - idem, lebo chcem.
 
Stále svoju službu odovzdáva Bohu.
Každý krok.
Svoj deň začína modlitbou.
Aj končí.
Nevzdáva sa.
 
A ešte treba podčiarknuť dôležité slovo služba.
Animátor nepracuje.
Neočakáva nič materiálne za to, čo robí.
Ale slúži.
Slúži druhým.

Anička G.

01.02.2016 08:44