Naučila som sa, že nepotrebujem všetko zvládnuť sama

Naučila som sa, že nepotrebujem všetko zvládnuť sama

Takto sa vyjadrila jedna z animátorov pri hodnotení tábora. Našim cieľom bolo, aby sa deti naučili spolupracovať. A keďže denný tábor sme prvýkrát organizovali spolu pre chlapcov aj dievčatá, bola to silná výzva aj pre animátorov a animátorky.

Dnes už vieme povedať, že na tábore bola skvelá atmosféra, naplnená radosťou a ochotou.  To ocenili aj rodičia: „Rada by som sa veľmi pekne poďakovala v mene L. za úžasne strávený týždeň plný športu, hier, zábavy, duchovného naplnenia, nových kamarátstiev a dobrodružstiev. Ďakujem za starostlivosť a celkovú organizáciu tábora.“

Vybrali sme príbeh Hobita. Deti ho spoznávali prostredníctvom scénok a jeho dobrodružstvá zažívali cez rôznorodé aktivity. Nechýbali bojovky, športové aktivity, mestská hra, tzv. tradovacia hra (vymieňanie zápalky za čo najhodnotnejšiu vec), kúpalisko, nočná hra, skúška odvahy, plnenie rôznych úloh, pokladovka. Deti prekonávali svoj strach, vychádzali zo zóny komfortu, všímali si svoje talenty a dávali ich do spoločného, učili sa oceniť a prijímať druhých takých, akí sú. Naučili sa, že keď spolupracujú a pomáhajú si, tak dosiahnu spoločný cieľ rýchlejšie a lepšie.

V pondelok ráno našiel každý vrecúško so svojim náramkom a tak zistil, do ktorej rodinky patrí. Náramky nám darovala firma CreoCom.sk, ktorá je lídrom v oblasti reklamných predmetov na slovenskom trhu. Ďakujeme konateľom tejto firmy za spoluprácu! Náramky zvýšili pocit súdržnosti v rodinkách.

Deti si našli nových kamarátov, prehĺbili vzťahy s tými starými a vďaka starostlivosti a pozornosti svojich animátorov sa cítili prijaté a milované. Vždy po obede bol čas na modlitbu a reflexiu, kedy deti uvažovali nad tým, čo na tábore zažívajú a čo to znamená pre ich život. Tak sme sa postarali o to, aby táborové zážitky nezostali iba zážitkami, ale menili sa na skúsenosť.

Za ústretovosť ďakujeme aj pátrom verbistom na Daliborku, keďže priestory fary a farskej záhrady sme kvôli počasiu využívali viac ako sme pôvodne plánovali. Keksíky nám darovala firma I. D. C. Holding a. s. a kúpalisko Matadorka nám dalo peknú skupinovú zľavu.

 

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania

a mládeže.

 

  

 

 

 

 

sr. Hela Šlenkerová

24.07.2023 17:24