Snažili sa robiť malé veci s veľkou láskou

Snažili sa robiť malé veci s veľkou láskou

Rodinná atmosféra, päť inšpiratívnych osobností a veľa skvelých zážitkov. Takýto denný tábor zažilo 41 detí hneď na úvod prázdnin.

Pondelok sme začali privítaním detí a predstavením témy. Deti prostredníctvom zábavnej aktivity zistili, do ktorej skupinky patria. Každá skupina mala šatky inej farby, čo deťom pomohlo k väčšej spolupatričnosti. Nasledovali zoznamovacie hry a  presun na Kolibu, z ktorej sme lesom pokračovali na Kamzík a ďalej na lúku s novou turistickou rozhľadňou. Cestou deti plnili rôzne úlohy, vďaka ktorým sa lepšie zoznámili, ale aj venovali pozornosť okolitej prírode. Na lúke začali mať animátori rôzne nezdravé príznaky. Deti sa snažili nájsť v okolí správne liečivé rastliny a naučili sa ako ich použiť. Vyskúšali sme aj turistickú rozhľadňu – tí menší sa naučili ako na ňu vyliezť bezpečne. Po prestávke na obed a oddych sme zišli na Partizánsku lúku. Zážitkovú hru zameranú na prijímanie druhých a vzájomnú pomoc si deti nestihli zahrať. Vychutnali si však čas na reflexiu uprostred prírody. Naučili sme sa táborový tanec, ktorý si deti veľmi obľúbili. Opäť sme sa vnorili do príbehu Tekakwithy a na autobusovú zastávku sme sa vďaka jej silnej motivácii – na počudovanie okoloidúcich – dostali rýchlo a potichu. Po návrate do Petržalky deti v skupinách hodnotili deň - zamerali sa na to ako sa im darilo pracovať na dosiahnutí cieľa.

Utorok sme strávili na Červenom Kameni. Cestu v autobuse deti využili na tvorbu básničiek a spontánne hry. Prezreli sme si hrad a deti sa vďaka zaujímavému výkladu dozvedeli veľa nového. Naša sprievodkyňa dokázala zaujať malých, starších aj animátorov. Po tomto veľkom okruhu boli najmenšie deti už unavené, preto sme plánované vystúpenie sokoliarov zrušili. Po obede, oddychu a reflexii v skupinách si deti prostredníctvom zážitkovej aktivity vyskúšali, aké ťažké to mala Terézia z Lisieux. Táto aktivita stála deti veľkú dávku pohybu, spolupráce a vytrvalosti. Stihli sme ešte obdivovať páva v zámockom parku, kúpiť pár suvenírov a nasadali sme do autobusu. Po pár kilometroch však autobus zahlásil poruchu, ktorá nás stála viac ako hodinu státia. Deti to však prijali s pokojom, v autobuse pracovali na vymaľovávaní obrázkov, spievali sme a tak nás táto nepríjemnosť neobrala o dobrú náladu.

Streda bola venovaná Matke Tereze. Po ceste na kúpalisko plnili deti v skupinách rôzne úlohy, ktoré rozvíjali ich fyzickú kondíciu, spoluprácu a tvorivosť. Na kúpalisku sme strávili polovicu času vo vode. Animátori boli s deťmi aj v bazénoch a postarali sa nielen o ich bezpečnosť, ale aj o animáciu hier a zábavy. Druhú časť sme venovali relaxácii, obedu, reflexii v skupinách. Po odchode z kúpaliska si deti zahrali zážitkovú sídliskovú hru, pri ktorej spoznali zákutia Petržalky, naučili sa komunikovať s neznámymi ľuďmi, vyčistili niektoré trávniky od odpadkov, ap. Postupne získavali časti šifry, vďaka ktorej mohli nájsť a zachrániť „bezdomovca“.

Štvrtok sme strávili vo Vodárenskej záhrade. Dopoludnia si deti mohli vybrať zo širokej ponuky pohybových hier, ktoré sme pre nepripravili. Motivovali sme ich, aby k hre zavolali aj „cudzie“ deti. Bola to pre nich výzva výjsť zo svojej zóny komfortu a zaujímať sa o iných ako Mária Troncatti. V programe nechýbal obľúbený táborový tanec. Po obede a reflexii sme v skupinkách vyskúšali „čitáreň“ – deti sa rozprávali o svojich obľúbených knihách, ktoré si doniesli z domu. Zvyšok času sme venovali obľúbeným tvorivým dielňam. Pokojná činnosť v tieni deťom dobre padla. Vyrábali si misijné ružence, náramky priateľstva a záložky do kníh. Po presune do Petržalky sme ešte stihli hodnotenie dňa v skupinkách a táborovú hymnu.

V piatok sme sa vybrali do Sadu Janka Kráľa, kde sme sa snažili zanechať stopu ako to urobila Veronika Racková. Prostredníctvom aktivít (pád dôvery, slack-line, kreslenie na chodník na tému, ap.) sa zlepšila dôvera a spolupráca v skupine. Ďalším levelom boli aktivity, pri ktorých sa deti učili všímať si potreby okolo seba a urobiť niečo konkrétne pre spoločné dobro – pomôcť malým deťom na detskom ihrisku, pozbierať odpadky v sade ap. Po obede a reflexii začalo hodnotenie tábora. Každá skupina si pripravila ako odprezentuje svoj denník. Niektoré deti sa odvážili prvýkrát rozprávať pred väčším publikom. Vďaka denníku prerozprávali ostatným, čo na tábore zažili a čo sa naučili. Bol to priestor na vyjadrenie vďačnosti a vzájomné fandenie si. Presunuli sme sa do kostola na Daliborovom námestí. Na svätej omši kňaz každému účastníkovi tábora odovzdal misijný kríž ako vyjadrenie poslania pomáhať druhým. Nasledoval piknik s rodičmi vo farskej záhrade.

Účastníci aj dobrovoľníci tábora boli rozdelení do 5 skupín, čím sme vytvorili rodinnú atmosféru, vďaka ktorej sa aj nové deti cítili prijaté a zapojené. Témou tábora bolo „cestovanie po svete“ a spoznávanie životných príbehov známych osobností. Deti každý deň pracovali na konkrétnom cieli – snažili sa prijímať druhých, všímať si ich potreby, pomáhať im, rozdávať radosť. Viac ako súťaživosť sme podporovali spoluprácu v skupine, reflexiu zažívaných aktivít a snahu pracovať na sebe. S témou sa deti oboznamovali prostredníctvom osobnosti dňa (každý deň si ju zahrala iná animátorka) a prostredníctvom denníka, ktorý bol plný úloh, osemsmeroviek, vymaľovánok, doplňovačiek, životopisov, citátov, podnetov k danej téme.

Cieľom projektu bolo, aby deti trávili voľný čas aktívne na čerstvom vzduchu a aby mladí dobrovoľníci získali nové skúsenosti s vedením skupiny detí a s organizovaním programu pre ne. Ciele sa nám podarilo naplniť vďaka tomu, že dobrovoľníci sa podieľali na realizácii celého projektu – naučili sa plánovať denný tábor, zrealizovať ho aj zhodnotiť. Väčšina z nich viedla skupinku detí, motivovala ich a sprevádzala programom. Deti tak mohli stráviť prvý týždeň prázdnin zaujímavými činnosťami v bezpečnom prostredí. Predchádzali sme tak nude, osamelosti, unikaniu do virtuálneho sveta.

Denný tábor sa konal 2. - 6. 7. 2018 a predchádzalo mu 7 prípravných stretnutí. Na tábore sa zúčastnilo 41 detí vo veku 6 až 14 rokov a 12 animátorov. Čo sa prostredníctvom tohto projektu naučili?

- byť otvorenou, trpezlivou a nebojácnou

- zvládať aj problémovejšie deti a vedieť ustúpiť zo svojich predstáv

- byť zodpovedná.

- nespoliehať sa iba sama na seba

- ako sa priblížiť k deťom a asistovať ich

- venovať sa naraz veľkému počtu detí

- viac komunikovať s deťmi a byť im príkladom

- čo znamená byť animátorom na tábore

- byť flexibilnou, ak nejde všetko podľa našich predstáv

- spolupracovať aj s mladšími deťmi

- mať väčšiu istotu v animovaní programu

- komunikovať s deťmi aj o vážnejších témach

- ako milo zachádzať s deťmi v situáciách, ktoré ma hnevali a neboli práve najľahšie.

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Tento projekt bol podporený z Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.

 

16.07.2018 15:28