Čo sa dialo vo Vinici?

Čo sa dialo vo Vinici?

Mladí z Daliborka si aj cez prázdniny našli čas, aby sa zastavili, pouvažovali a načerpali do ďalších dní...

Privítala ich útulná Vinica - Diecézne pastoračné centrum v Rači, kde mali možnosť v tichu, vzájomnom podelení sa a uvažovaní načerpať a obnoviť svoje srdce. Nechýbali chvíle radosti a hier, chvíle ticha a modlitby, ako aj chvíle tvorivosti a rozhovorov.

Počas dní mohli spoznať významné osobností dejín, ktoré tiež zápasili s rôznymi osobnými alebo pridanými problémami. Aj vďaka ním, mohli spoločne aj každý individuálne znova naštartovať svoje srdce, vnútorné motivácie a animátorsku službu do ďalších dní nového školského roka.

A čo spoznali?

- že vek nie je žiadný problém v konaní dobra

- že čakanie sa oplatí a väčšinou býva odmenené veľkým darom nezčísliteľnej hodnoty

- že každá puberta a vzdor, či vyvyšovanie raz skončí

- že na každú šikanu existuje liek a odpustenie

- že niekedy je potrebné zabudúť na seba a potom vidíme oveľa viac akoby sa nám kedy zdalo

- že ani smrť blízkych nie je tak náročná, ak nie sme sami

- že starší majú skúsenosť a ich rada je cenná, hoci nám môže prísť ako "šialenstvo"

- že na prvý pohľad zvláštne riešenie môže byť tým pravým a požehnaným riešením

- že odvaha prichádza postupne a keď ju najmenej čakáme :)

- že niekedy treba urobiť viac, ako sa od nás očakáva

- že urobiť zo seba blázna je niekedy najlepšie riešenie

- že svet je plný zázrakov, ktoré ani nevidíme, lebo sme si na ne zvykli

 

 

 

 

 

A kto boli tie osobnosti? No predsa Abrahám a Sára, Jozef, Mojžiš, Rachab, Rút, Jeremiáš, Ester, Judita ... dali nám naozaj veľké svedectvá zo svojho života.

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

 

Laura

25.08.2019 15:28