Dobrá novina prišla na svätého Štefana aj do Kubína

Dobrá novina prišla na svätého Štefana aj do Kubína

Koledníci Dobej noviny priali ľuďom pokojné, radostné a požehnané sviatky na svätého Štefana. Vo farskom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej aj v Kostole na Brezovci koledovalo spolu 26 detí.

Kolednícky program na ľudovú nôtu nacvičili s deťmi maminy Veronika Kramárová a Allica Kyselová. Stretávali sa spolu ešte pred Vianocami, aby radostnou zvesťou o Spasiteľovom narodení potešili kubínskych veriacich.

„Tak ako aj po minulé roky, aj tento rok sme mali možnosť stať sa účastníkmi Dobrej noviny a tak aspoň kúsok pomôcť a zapojiť sa do tejto zbierky. Ďakujem všetkým deťom, hudobníkom a tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave. Bol to krásny zážitok. Veľká vďaka všetkým darcom a farníkom, že sme takto mohli vytvoriť jedno krásne spoločenstvo, ktoré sa vie darovať druhým,“ zhodnotila hlavná organizátorka Veronika.

Deti všetkým ľuďom priniesli posolstvá Vianoc, ako byť spolu v rodine, ako si pomáhať a mať sa radi. Spolu s tradičnými vinšovačkami zaspievali aj vianočné pesničky. Okrem gitary a klavíra zanôtili do vianočného rytmu aj heligónka, husle a flauta.

Vďaka šikovným deťom a štedrým farníkom z Dolného Kubína sa pre Dobrú novinu vykoledovalo takmer 3000 eur.

 

Dagmara Čepelová FMA

27.12.2022 15:45