Lepšie ako telenovela

Lepšie ako telenovela

Séria na pokračovanie. Napätie a dynamika. Zápletky zo života. „Kedy už bude ďalšie?!“ Markov výkrik na FB. Aj on patrí ku skupine mladých z rôznych škôl Dolného Kubína. Pravidelné mesačné stretnutia od decembra do júla posilňujú spolupatričnosť partie.

Ponúknutý  formačno-edukačný program "Internet a ja – bezpečne on-line" sa stal podnetným do života pre viacerých adolescentov. Zaujímaví hostia pomohli pozrieť sa z rôznych uhlov pohľadu na medziľudské vzťahy v realite i na sociálnych sieťach. O spokojnosti  svedčia výroky samotných účastníkov: „Témy sú zaujímavé a viem ich prepojiť so životom“ a „Našu partiu vnímam ako druhú rodinu. Stále viac sa spoznávame.“ Niektorí  mladí ocenili aj zlepšenie komunikačných zručností  v osobných vzťahoch a pomoc psychológa počas besedy  o charakteristikách  vývinových etáp života človeka.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange

 

Elena Caunerová, FMA

30.04.2014 21:38