Mladí na Orave sú nažhavení na animátorské zážitky

Mladí na Orave sú nažhavení na animátorské zážitky

Nový školský rok - nová rodiaca sa animátorská partia! Takmer 20 mladých na animátorstvo nažhavených adeptov prežilo na Banisku svoje prvé animátorské hodiny

Prostredníctvom teambuildingových aktivít si mladí mohli v nedeľu popoludní overiť svoje zručnosti práce v skupine aj efektívnej komunikácií pre dosiahnutie spoločného cieľa. Rovnako si vyskúšali svoje reakcie v krízových situáciach pri plnení úloh, kde bolo dôležité efektívne plánovanie a prerozdelenie úloh. V poslednom vzdelávacom bloku sme animátorom a dobrovoľníkom ponúkli pohľad na podstatu práce animátora, vnútorné motivácie a základné princípy vyvierajúce z viery.

Dolný Kubín

25.10.2018 12:11