Na Orave indentifikovali animátorske choroby

Na Orave indentifikovali animátorske choroby

Takmer po mesiaci sa odvážna skupina budúcich animátorov stretla na Banisku zas. Tento raz sa však zamerali na to, akými animátormi by sme chceli byť, aké sú animátorské choroby, či sa dajú liečiť a ako sa pracuje efektívne v tíme.

Viac foto nájdeten na našom fanpage SCVČ Laura Dolný Kubín

Dolný Kubín

27.11.2018 09:31