Oceňovali sme animátorov na vianočnej kapustnici

Oceňovali sme animátorov na vianočnej kapustnici

V Kubíne sa konečne po rokoch pandémie konala Animátorská kapustnica. Nechýbal ligotavý stromček, sladký punč a veselá vrava mladých priateľov.

Po troch rokoch sa animátori z kubínskej Laury opäť stretli, aby sa spoločne predvianočne naladili. Najprv však posilnili svoju dušu pri duchovnej obnove o svätom Jozefovi. Takto sa rekordne v tomto roku prvýkrát zúčastnilo obnovy desať mladých. „Táto skvelá akcia vo mne konečne prebudila vianočného ducha a rovnako mi pomohla zažiť predčasné Vianoce a aj sa na ne duchove lepšie pripraviť,“ zhodnotil nielen duchovnú obnovu animátor Tomáš Kytas.

Animátorská kapustnica, ktorá padla na nedeľu 18. decembra bola podfarbená koledami a myšlienkou ocenenia animátorov, ktorí sa v rôznej miere podieľajú na výchovno- vzdelávacej činnosti v stredisku Laura. 

„Tohtoročná animátorská kapustnica ponúkla tak ako aj v predošlých rokoch veľmi milé stretnutia s pozitívnou, priateľskou a predvianočnou atmosférou. Keďže nie som v stredisku aktívny ako kedysi, táto akcia je pre mňa obzvlášť výnimočná. Vianoce sú okrem iného časom stretnutia rodín, a preto som rád, že sa môžeme aj v našej saleziánskej rodine v predvianočnom čase stretnúť, potešiť sa navzájom a ovlažiť vzťahy,“ povedal animátor Peter Nemček. 
Záverečnou bodkou bola, ako inak, spoločná fotka s prskavkami. Vzniklo aj pár kreatívnych fotiek, na ktoré sa podujali traja mladí animátori. Prskavky, svetlo, sneh a ich pohyb urobili pár skvelých záberov. Podujatie organizačne zastrešili animátorky animátorského a prípravkárskeho stretka Silvia Rozinová, Lucia Zanovitová a sestra Dáška. 
 

Dagmara Čepelová FMA

20.12.2022 22:17