Oslava don Bosca s túžbou po večnosti

Oslava don Bosca s túžbou po večnosti

Záver januára v saleziánskych strediskách patrí tradičnej oslave dona Bosca. V Kubíne to tento rok žilo ústrednou myšlienkou nášho zakladateľa: "Túžim vás vidieť šťastných, tu i vo večnosti."

Na oslave dona Bosca sa prezentoval takmer každý kolektív, krúžok, stretko aj detský zbor, ktoré sa počas roka stretávajú v našom stredisku. Jednotlivé rovesnícke kolektívy v krátkych scénkach znázornili a predstavili 3 životopisy saleziánskych svätých - sv. Ján Bosco, sv. Mária Dominika Mazzarellová, bl. Laura Vicuňová. 

Tanečný krúžok si pripravil dva tance, ktoré dievčatá nacvičovali od októbra. Detský spevácky zbor s kapelou zas vystúpil s troma piesňami, ktoré spríjemnili občerstvovaciu prestávku. Chceli sme rodinám a širokej verejnosti, ktorá na vystúpenie prišla, poodkryť kúsok z našej pravidelnej činnosti a predstaviť aj hlavné línie našej činnosti - formovať deti a mladých výchovou tak, aby prežili v radosti život tu na zemi aj vo večnosti. 

Vďaka pravidelným nácvikom a cieľavedomému zdokonaľovaniu pohybov a tónov si deti a mladí počas týždňov prípravy mohli rozvíjať svoje kultúrne, hudobné a tanečné zručnosti. Vďaka vysokej návštevnosti širokej verejnosti (odhadujeme viac než 250 ľudí) sme naším programom ponúkli kvalitnú alternatívu využitia voľného času nielen pre deti a mladých, ale aj pre celé rodiny, posilnili sa vzťahy v rodine a vrámci komunity.

 

Toto podujatie bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

 

Dolný Kubín

06.02.2020 13:40