Čo všetko (ne)viete alebo Laurapárty pre mladých

Čo všetko (ne)viete alebo Laurapárty pre mladých

Kto je Laura Vicuňa? Ľahké? Keby ste prišli v sobotu 25.2.2020 večer do SCVČ Laura v Dubnici, možno by ste boli naozaj prekvapení. Čo všetko o nej (ne)viete? Súčasťou už tradičnej Laurapárty pre mladých v Dubnici býva aj sympatický kvíz.

Tento rok preveril mladých z piatich rôznych oblastí. Jednou z nich bol aj život blahoslavenej Laury. Vedeli by ste napríklad, ktoré jedlo nemala rada? Alebo v ktorom roku bola blahorečená? Možno by sa vám darilo aj v iných oblastiach – zemepise, filmoch, tropickom ovocí alebo obchodných sloganoch. Alebo by ste sa viac zabavili pri tanci, či pri rozhovoroch s priateľmi pri chutnom občerstvení. Potešiť vás mohol aj domáci hamburger alebo záverečné hry plné smiechu, podozrení a detektívnej atmosféry.

Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí prispeli k peknej atmosfére oslavy blahoslavenej Laury a nabudúce pozývame aj ďalších.

Františka Martinková

26.01.2020 22:50