Saleziánske hnutie v Európe oslavuje 10 rokov

Saleziánske hnutie v Európe oslavuje 10 rokov

Posledný novembrový víkend sa vo Viedni konalo desiaty krát európske stretnutie saleziánskeho mládežníckeho hnutia (SYM Europe).

Skoro 50 ľudí zapálených pre don Bosca a jeho dielo v úvode pozdravil cez video správu hlavný predstavený saleziánov don Artime. Piatkový večer bol ďalej zameraný na zoznamovanie sa či už cez mini aktivitky a veľkou výzvou, po ktorej čakala sladká odmena v podobe veľkého balenia Manner. Celý večer ukončila večerná modlitba, ktorú malo na starosť Slovensko.

Súčasťou stretnutia bola aj formačná časť, pri ktorej sa mohli mladí zamyslieť nad súčasnou evanjelizáciou. Jednotlivé bloky stretnutia boli obohatené o predstavenie saleziánskych diel v Slovinsku a Španielsku. Tiež aj energizermi, ktoré pripravili Poliaci a Portugalci.

Večer bol venovaný vianočným trhom, ktoré sú vo Viedni populárne. Okrem samotných trhov si mnohí stihli pozrieť aj historické centrum Viedne, či cestou na trhy sa prejsť nádvorím cisárskeho paláca.

Nedeľa bola oslavná. Oslavoval sa vstup do nového Cirkevného roka. Hlavne 10. výročie saleziánskeho mládežníckeho hnutia. Okrem týchto osláv boli účastníkom priblížené aj chystané akcie v Európe ako saleziánsky deň počas SDM v poľskom Krakove alebo pripravované EXPO Don Bosco 2015.

Saleziánske mládežnícke hnutie v skratke:

SMH po slovensky, MGS po taliansky, SYM po anglicky, MJS po portugalsky. Oficiálne prvýkrát vyslovil toto pomenovanie rektor saleziánov don Viganó v roku 1988 pri príležitosti osláv storočnice od smrti dona Bosca.

Do SYM patria mladí, aj dospelí, laici aj zasvätení, ktorí zdieľajú život saleziánskej mládežníckej spirituality podľa príkladu dona Bosca ako otca a učiteľa. Je to realita otvorená pre mladých, ktorí zdieľajú cestu ľudskej a kresťanskej výchovy v saleziánskom štýle. Toto prežívanie sa prejaví v konkrétnom záväzku služby „mladí pre mladých“.

Formálne štruktúry SYM sa zrodili v Taliansku v roku 1995. Sú minimálne a je v nich zastúpený zástupca SDB, FMA, koordinátor - laik, reprezentanti regiónov. Na zhromaždenia sú prizývaní aj reprezentanti napríklad aj saleziánov spolupracovníkov, saleziánskych hier PGS (Polisportive Giovanili Salesiane) a misijných dobrovoľníkov z VIDESu. U nás sú formálnymi rámcami SYM organizácie Domka a Laura. 

 

 

Klára Kubištelová

01.12.2014 16:41