Zaži to s nami

Zaži to s nami

Tretiu májovú nedeľu boli v Dubnici nad Váhom pripravené pre 20 dobrovoľníkov VIDESu spoločné aktivity na upevnenie vzťahov celej skupiny.

Aktivity boli zamerané na spoluprácu v skupine, zapojenie vedomosti a zručností, ktoré dobrovoľníci nadobudli počas celého prípravného roka. Vyvrcholením celého dňa bolo odovzdávanie spoločných tričiek, ktorými  budú dobrovoľníci reprezentovať VIDES počas leta vo všetkých destináciách, kam sú poslaní.

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

 

 

Klára Kubištelová

19.05.2014 16:53