Čaj s Laurou

Čaj s Laurou

Aj tento rok sme my, animátorky z Humenného, spolu so sestrami saleziánkami, oslávili krásny sviatok patrónky nášho strediska – blahoslavenej Laury Vicuňovej.

V piatok 22.1. večer sme sa online stretli na posedení pri čaji s Laurou . Na oslavu sme si priniesli svoj obľúbený hrnček čaju a prežili spoločný čas zdieľaním zážitkov.
Nezabudli sme ani na hru, svoje vedomosti o Laure sme si preverili v zaujímavom kvíze. Oslavu sme ukončili spoločnou modlitbou prostredníctvom obrazov Laury Vicuni.
Potešili sme sa z tohto spoločne stráveného času.
Katka Š.

Laura

23.01.2021 11:13