Cesta k radosti

Cesta k radosti

V nedeľu 5.7.2020 sme my, začínajúce dobrovoľníčky, animátorky, vyrazili na náš letný vzdelávací kurz, duchovné cvičenia, do Domu Mamy Margity v krásnom prostredí Drienice.

Už od prvého dňa nám sestra Anka a naše animátorky Julka, Ivka a Paťka pripravili prednášky, ktoré odštartovali našu cestu k pravej radosti a zanechali v nás veľa otázok na zamyslenie. Ešte že po prednáškach bol priestor na ticho. Najskôr sme sa ho obávali, ale prinieslo nám vnútornú pohodu a možnosť stretnúť sa samé so sebou i s Bohom.


Počas kurzu sme spoznávali seba, naše skutočné hodnoty, motivácie, rozhodnutia, čo nám prináša radosť, zamýšľali sa nad zmyslom animátorstva a naším osobným postojom k nemu. Každý deň sme mali možnosť zúčastniť sa na omši, čo nám tiež pomohlo kráčať po ceste k radosti. Vďaka patrí aj chatárovi Jožkovi, saleziánskemu spolupracovníkovi, ktorý sa o nás celé štyri dni otcovsky staral.


Tento formačný kurz nám dal veľa odpovedí, no zanechal v nás aj mnoho otáznikov, ktoré sú pre nás výzvou. Ako zhodnotila naša začínajúca animátorka Laura: „Bolo to super.“

Lucia Soňa D.Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

„Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Laura

13.07.2020 13:51