Don Bosco hľadal talenty aj v Humennom

Don Bosco hľadal talenty aj v Humennom

Počas prvej februárovej nedele oslávili členovia a sympatizanti saleziánskej rodiny (ďalej len: sales fans) sviatok don Bosca v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom. Mladí z miestnych stredísk organizácií Laura a Domka pripravili pre sales fans dvojhodinový kultúrno-zábavný, resp. zábavno-kultúrny, resp. nie bližšie žánrovo- ani inak definovateľný program pod názvom Talenty don Bosca.

Počas programu sa na javisku vystriedalo približne 120 mladších, starších, vyšších, nižších a ďalších -ích. Iné –ích (a občas –ách) bolo občasne prítomné v hľadisku pri fascinujúcich výkonoch účinkujúcich. Všetci ukazovali, dokazovali a predvádzali svoje talenty na veľkom pódiu.

Chlapci a dievčatá nacvičovali scénky a im podobné krátke obohacujúce vystúpenia v rámci stretiek a krúžkov predtým niekoľko týždňov. Celú Don Bosco show, ako zvyknú sales fans nazývať každoročný program pripravovaný k oslavám sviatku v Humennom mimoriadne populárneho talianskeho kňaza, pripravoval organizačný tím v zložení Rikel (známy tiež pod menom Tomáš, na ktoré však reaguje len občas), sr. Dašena, Monika F. a Marek Š. Členovia tímu, ktorý koordinoval celý priebeh podujatia, pripravovali s mladými aj jednotlivé vystúpenia.

„Pochvala patrí všetkým animátorom a animátorkám, ktorí sa snažili nacvičiť program so svojimi stretkami. Stálo ich to veľa námahy, taktiež sa venovali deckám počas generálok,“ uviedla sr. Dašena.

Na záver programu sa  všetci účinkujúci rozhodli dať svoje talenty k dispozícií pre radosť a dobro druhých k veľkej spokojnosti dona Bosca.

Juraj Karpiel

25.02.2013 06:30