Humenné roztočilo Laurovicu na narodeniny Laury

Humenné roztočilo Laurovicu na narodeniny Laury

5.4.2013- deň, kedy dievčatá zo strediska FMA oslávili 122. výročie narodenia Laury, patrónky Združenia mladých. A to zrovna v Scvč a stredisku Laura na Lipovej 23, kde mali možnosť zabaviť sa na rôznych stanoviskách pod vedením animátoriek a začínajúcich animátoriek.

Spoločne si zaspievali rôzne slovenské a zahraničné pesničky (no to bol teda spev!). Zatancovali zumbu a niektoré aj táborové tance. A aby sa nezabudlo na rozvíjanie kreatívnych schopností, dievčatá mohli preukázať svoj talent pri kreslení tričiek. Spoločne si pomocou

špeciálnych fixiek a šablón vyfúkali nádherné maľby.

Potom si vychutnali krátku scénku dievčat zo stretka ovečky, ktorá im mala priblížiť život Laury. Naučili sa nehľadieť iba na seba, ale rozdávať sa druhým a obetovať sa za iných, presne tak ako to robila aj Laura.

Na záver sa konalo zlosovanie preukazov, z ktorého si dievčatá odniesli pekné ceny a samozrejme nesmela chýbať ani spoločná fotka a malé pohostenie.

Natália Melníková

22.04.2013 23:03