Kolonisti v El Paso vypátrali Wanted

Kolonisti v El Paso vypátrali Wanted

Saleziáni don Bosca (SDB) a Dcéry Márie Pomocnice (FMA) pôsobiaci v Humennom pripravili v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi letný zážitkový tábor pre deti a mládež pod názvom Kolónia El Paso. Na „chatovačke“, ako akciu s dlhoročnou tradíciou nazývajú, sa zúčastnilo viac ako sto detí vo veku 10 - 16 rokov z Humenného a okolia.

Tohtoročná téma priblížila život na divokom západe. Po príchode sa účastníci, rozdelení do chlapčenských a dievčenských skupín indiánov a kovbojov, zoznámili s prostredím Rekreačného zariadenia Lúčka - Potoky pri Lipanoch a dobrovoľníci ich uviedli do témy tábora. Ústrednou myšlienkou bolo heslo ,,Ťaháme za jedno laso”, ktoré si účastníci uvedomovali aj prostredníctvom plagátov “Wanted!”. Tie mohli každý deň vidieť na rozličných miestach a usilovali sa túto myšlienku naplniť. Medzi “hľadanými” bolo priateľstvo, odpustenie, statočnosť, tímovosť, radosť a spomienky.

Počas nasledujúcich dní absolvovali účastníci mnoho súťaží, ale tiež indiánsko-kovbojský výcvik podľa príslušnosti ku svojmu kmeňu; naučili sa narábať s lasom, lukom, vzduchovkou, vyskúšali si jazdu na koni aj stavanie príbytkov v lese. Nad táborom sa v tej chvíli už čnelo indiánske típí. Popoludní sa v rámci veľkého boja na lúke nad kolóniou usilovali premôcť indiánskeho náčelníka a šerifa kovbojov. Večer sa dočkali slávnostného rituálu pri ohni, počas ktorého sa po splnení všetkých úloh stali skutočnými členmi svojho kmeňa.

Štvrtkovou myšlienkou bola tímovosť. Na účastníkov čakali tímové hry ako futbal, méta, lakros a ďalšie, počas ktorých sa učili bojovať spolu v zmysle fair-play. Počas galavečera slávnostne vyhlásili výsledky turnajov a nechýbal ani zábavno-kultúrny program, ktorý si pre účastníkov pripravili dobrovoľníci. “Bol to veľmi dobrý tábor - výborný program, no hlavne super ľudia. Nedokážem ani vybrať najlepšiu časť, všetko malo čosi do seba. Vynikajúco strávený týždeň,” povedala účastníčka Viktória Vasiľová z kovbojského kmeňa Kansas.

Piatok bol dňom radosti a práve o tú sa chlapci a dievčatá mali usilovať: byť veselými a robiť radosť iným. Dopoludnia mali skupinky za úlohu uloviť na lúke čo najviac bizónov, popoludní sa uskutočnili vodné hry, kde sa všetci mohli do sýtosti vyblázniť. Deň zakončili diskotékou s programom, na ktorú sa tábor tešil celý týždeň. “Na chatovačke mohli deti zažiť priateľskú atmosféru plnú hier, súťaží a iných zábavných aktivít. Nemenej dôležitý bol aj zážitok z duchovného programu,” uviedol dobrovoľník Marek Šuľak. “Najviac sa mi páčili vodné hry, belgický tanec a boj v lese. Spoznala som tam veľa kamarátok a zažili sme veľa zábavy,” skonštatovala Terézia Gurbaľová, ktorú doplnila jej sestra Anna: “Na tábore sa mi páčilo, že tam bolo veselo. Veľa sme sa zabavili.”

Organizátori i dobrovoľníci sa jednomyseľne zhodli, že v myšlienke organizovania zážitkových táborov počas letných prázdnin chcú pokračovať aj počas nasledujúcich rokov.

 

Maraj Friel

11.07.2014 22:51