Mária ako vzor nielen pre animátorky

Mária ako vzor nielen pre animátorky

Mesiac október je všeobecne venovaný úcte k starším a medzi veriacimi ešte špeciálne jednej konkrétnej osobe- Panne Márií. V čom môžeme napodobňovať Máriu? Je pre nás vzorom aj v úcte k starším? A čo ostatné aspekty jej života? Môže byť pre nás v dnešnej dobe príkladom správnej ženskosti? Animátorky zo Scvč a strediska Laura v Humennom reflektujú tieto a podobné otázky v aktuálnom mesiaci.

Animátorky v SCVČ a stredisku Laura sa nad vzťahom k Panne Márií  špeciálne zamyslia na duchovnej obnove, ktorá sa uskutoční 22. októbra. Už teraz  však niektoré vyjadrili svoje nadšenie    a obdiv voči  nej. Použité skratky v texte sa odvolávajú na Sväté Písmo, v ktorom sú o Márií  uvedené dôležité skutočnosti. Na otázky odpovedali v uvedenom poradí animátorky Mária, Tímea, Natálka, Ľudka a Monika.

 

Rešpektovanie  starších  a úcta Márie  môžeme v tom vidieť  aj zaujímavé prepojenie, Mária ako vzor ženy, matky vychádza zo svojho domu a ide slúžiť k  príbuznej Alžbete, ktorá počala syna v starobe (porov. Lk 1, 39-56). Je naozaj vzor v prejavovaní úcty k starším- služba, podeliť sa s nimi o radosti, nájsť v tých životom skúsenejších osobách počúvajúcich, chápajúcich a poskytujúcich múdrosť prameniacu z už odžitého.  Čo si o tom myslíš ty?

Voči starším ľuďom vždy mala rešpekt. To, čo oni zažili, my nemáme šancu zažiť, a možno preto ani niekedy pochopiť. Mávam pocit, že si mladý myslia, že veľmi veľa vecí vedia lepšie a nedajú starým rodičom ani šancu povedať to, čo chcú, lebo na to „nemajú čas“ a „dnes už je iná doba.“ Aj tu môžeme hovoriť o úcte? čo to o nás hovorí? Mária taká nebola. Jej úcta vyvierala aj z jej pokory, vážila si Alžbetu a to dokázala aj tým, že u u nej dlhšie ostala. Mali by sme venovať viac času svojím starším rodičom, nie len byť tam, ale byť s nimi. Nie len čakať na to, kedy budeme môcť niečo povedať, ale počúvať.

 

O Márií sa hovorí, že bola prvá učeníčka svojho syna- Ježiša. Počas svojho života sa od neho učila  a hlavne všetko zachovávala vo svojom srdci a premýšľala o Božích veciach, plánoch (porov. Mt 12,46-50) je pre teba vzorom?

Myslím si,  že maria je pre nás vzorom nasej viery- zaujíma  najvyššie miesto v cirkvi, ale súčasne je hlavne nám dievčatám a ženám najbližšie. Tiež si myslím že je naša cesta v tom zmysle, že nás "predbieha" a ukazuje nám cestu viery, že to čo nás stretáva ona už kedysi prežila. Najviac ju obdivujem v tom že sa dokázala zrieknuť svojich plánov a že keď povedala svoje "áno" nevedela s čim presne súhlasí a do čoho ide ...pre mňa osobne je dosť ťažké súhlasiť s niečím čo nemám vopred preverené a preštudované. Páči sa mi, že aj keď prechádzala mnohými skúškami, nikdy nesklamala Pána Boha a odovzdala sa mu z lásky a žila len pre neho.

 

Ježiš nám dal na kríži  Máriu za matku (porov. Jn 19, 25-27). Od našej fyzickej  mamy sa veľa učíme, napodobňujeme ju, necháme si poradiť, ale pri tom hľadáme aj vlastnú cestu. V čom sa na vašej životnej ceste učíte od Márie?

Ja sa od nej učím tú pokoru, ktorú mala, keď plnila s láskou Božie priania a takisto aj skromnosť a obetavosť, ktorej bola Ona plná.

Mária bola ochotná prijať Ježiša, odvážna a odovzdaná Bohu, v  tom sa inšpirujem.

 

Pri zvestovaní zostúpil na  Máriu Duch Svätý a aj na iných miestach v Písme sa píše o jeho  pôsobení v celej osobe a živote Panny Márie. Označuje sa aj titulom Nevesta Ducha Svätého. Pri  jeho zoslaní na učeníkov, bola s nimi (porov. Sk 2, 1-4) a vlastne je s nami aj v týchto časoch, keď  pôsobí v nás. Ako to ty vnímaš?

Pôsobenie Ducha Svätého vo svojom živote nevnímam len v pomoci v zdanlivo neriešiteľných situáciách, či v tom že sa problémy postupne riešia. Pre mňa je Jeho pôsobenie silnejšie práve v zmene môjho postoja. Je to také jeho- naše tajomstvo ako to robí. Dáva mi aj veľké dary- pokoj a radosť do toho, čo robím a s kým sa stretávam.

 

Dagmara Čepelová

20.10.2015 08:45