Mediálna oslava Mazzarellovej

Mediálna oslava Mazzarellovej

Vo štvrtok 12.5. 2016 o 16,00 hod v Scvč a stredisku Laura sa uskutočnila zaujímavá udalosť. Tradične netradičná oslava sa niesla v mediálnom duchu.

Oslava sviatku spoluzakladateľky saleziánok svätej Márie Dominiky Mazzarellovej začala slávnostnou svätou omšou. Pokračovala malým občerstvením s  priestorom na rozhovory. Členovia saleziánskej rodiny, sympatizanti a dobrodinci spríjemnili túto udalosť  výrobkami z vlastnej kuchynskej dielne. Nielen na skvelých koláčoch si pochutili všetci hostia. Animátori a predovšetkým  animátorky, ktoré navštevujú humenskú Lauru sa tiež nedali zahanbiť. K rodinnej atmosfére na slávnosti prispeli svojím kreatívnym spôsobom.

Počas celej akcie mladí mediálne tvorili. Tento krát okrem tradičných fotografických záznamov, výber si môžete pozrieť tu, aj niečo výnimočné. Animátorka Ivana Jakubová prejavila svoju chuť  a nadanie mediálne tvoriť. Video záznam bol zaujímavým a predovšetkým novým zakončením, či vyústením celej oslavy. Priblížiť zážitok si môžete na tomto odkaze.

Dagmara Čepelová

17.05.2016 10:05