Oratko mini v Humennom

Oratko mini v Humennom

Je to už skoro mesiac, čo sa v humenskom Scvč a stredisku Laura začala realizovať zaujímavá skúsenosť. Oratko mini každú stredu prináša nové témy, situácie a niekedy aj osoby a obsadenie.

Rozhodnutie začať pravidelné aktivity pre mamky s deťmi, bolo uskutočnené na podnet jednej mamičky, ktorá stretávanie sa  žien na materskej dovolenke  zažila v inom meste a presťahujúc sa hľadala priestorovú možnosť a spôsob ako a kde získať príjemné a podnetné využite času v skupine. U nás podobná skúsenosť stretávania sa  už  bola pár rokov dozadu, teda nešlo o novú vec, len o vrátenie sa k niečomu, čo aj v minulosti bolo dobré a aj dnes to má svoj význam. My ho vidíme v tom, že matky vyjdú zo svojho domáceho stereotypu ženy, ktorá rieši veci okolo svojich malých, či väčších  detí a často krát sa potrebuje poradiť, vidieť veci aj z iného uhla pohľadu, možno len vedieť, že v tom nie je sama. Takto sa matky  stretnú navzájom, aby sa podelili o svoje skúsenosti, vzájomne medzi sebou načerpali. Na druhej strane už  aj malé deti si zvykajú nielen na priestory  Scvč Laura, kde môžu potom v neskoršom veku zmysluplne  tráviť voľný čas, ale i na sociálnu skupinu, do ktorej sa postupne nástupom do materskej školy budú začleňovať a naše stretania ich na to môžu pripraviť a uľahčiť im ho.

V našom ponímaní nejde o detské centrum, prvoradé sú tu matky. Je to priestor a čas pre ne, vytvorený s cieľom, aby aj ony počas obdobia kedy sú viac doma s deťmi mohli niekde myslieť aj na seba, na svoj rozvoj a rast, aby následne ďalej dokázali mať silu a energiu starať sa, či vytvárať pozitívnu klímu vo svojej rodine.

Pravidelným stretaniam každú stredu od 9,00 do  11,00 hod, sme dali názov oratko mini. Pre naše Scvč Laura sa termínom oratko charakterizuje výchovno- vzdelávacia činnosť, ktorá má podobu asistencie (prítomnosti) pri spontánnych hrách deťoch a mladých. V tomto čase a priestore sa dá neformálne vidieť množstvo aspektov, pri ktorých poznaní môžeme pozitívnejšie vplývať a motivovať ich osobnostný rast.  Takto chceme byť prítomné aj pri matkách a ich deťoch, vidieť a  počúvať aké sú ich potreby  aby sme im vedeli pomôcť v ich vlastnom rozvoji.

Na mamičky, ktoré prídu medzi nás čaká  príjemné prostredie  s rodinnou atmosférou. Pripravené sú rôzne neformálne rozhovory, ale aj diskusie na rôzne vzťahové, či osobnostné témy, poprípade týkajúce sa výchovy detí. Celkový obsah si tvoria ony samé, dávajú impulzy, ktoré najaktuálnejšie vystihujú to, o čom práve potrebujú získať informácie alebo sa vzájomne podeliť, poradiť. Pozoruhodné  je, že do celého kontextu  sú zapojené aj deti a rozprávame  sa s nimi a pri nich, čo nám pomáha aj v trpezlivosti, chápaní ich samých. Je to zaujímavá skúsenosť, na ktorej poznanie a zažitie sa môžu tiež tešiť.

Dagmara Čepelová

23.10.2014 18:31