Pripravení pre budovanie civilizácie lásky

Pripravení pre budovanie civilizácie lásky

„Tu som Pane, hovor, Tvoj sluha počúva...“ To boli jedny z prvých slov, ktorými sa prihovoril k mladým zúčastneným jeden zo saleziánskych spolubratov hneď v úvode duchovných cvičení. Prísť a zachytiť Boží hlas počas štyroch septembrových dní sa rozhodlo dvanásť mladých vysokoškolákov a pracujúcich z Humenného aj tento rok.

Obľúbená chata v Jasenovciach sa v tom čase stala miestom ticha, modlitby a priateľskej atmosféry. Mestský ruch a každodenný zhon nahradilo pokojné prostredie a blízkosť prírody. Všetko sa to začalo večerou, po ktorej mohli mladí vyjadriť svoje očakávania, s ktorými prišli na tieto „ducháče.“ Viacerí vyjadrili túžbu, že sa chcú spojiť s Bohom, porozmýšľať nad svojím životom, nabrať pokrm pre svoju dušu, alebo si aj pospať J

 Po večernej sv. omši sa všetci rozišli do svojich izieb a zotrvávali vo chvíľach ticha až do rána. Nový deň mladí privítali rannými chválami a čas spoločného stolovania im spríjemňovali kázne Mariána Kuffu, ktoré pomáhali naladiť sa na počúvanie toho, čo nám Boh chce povedať.

Prednášky sa venovali téme „civilizácia lásky.“ Dotýkali sa rôznych oblastí života človeka, predovšetkým toho, ako by mal človek- kresťan žiť a vytvárať tak civilizáciu lásky. V čase ticha bola možnosť čítať Božie slovo, hlbšie ho spoznať a taktiež spoznať svoje hriechy a pristúpiť k spovedi.

 O našu fyzickú pohodu sa starali obetavé pani kuchárky. Jedno z popoludní mladí vyplnili hraním spoločenských hier, bolo možné zrelaxovať alebo sa taktiež spoločne modlil sv. ruženec.

„Myslím, že pre každého boli tieto chvíle s Pánom obohacujúce už len pre mňa v tom, aby som sa mohla v sebe zorientovať a načúvať Jeho hlasu“ skonštatovala jedna z účastníčok duchovných cvičení. Pre mladých je veľkou výzvou aby slová, myšlienky a nové podnety ktoré zachytili, postupne dozreli v ich srdciach a mohli sa prejavovať v ich životoch. 

Andrea Tovarňáková

27.09.2014 09:12