S Laurou na korčuliach

S Laurou na korčuliach

Nedeľné poobedie 22.1. 2017 strávila humenská saleziánska rodina netradične na korčuliach. Konal sa totiž Karneval na ľade. Bol však niečím špeciálny. Tou zvláštnosťou bola oslava sviatku bl. Laury. Deti vzali svoje korčule, masky a rodičov a prišli na saleziánske ihrisko, ktoré sa počas studených dní zmenilo na ľadovú plochu.

Zapísanie sa do zoznamu masiek, obutie korčulí a prvé odjazdené metre. Takto by sa dal opísať úvod karnevalu. No túto pokojnú jazdu prerušilo predstavenie bl. Laury, ktorá zavítala na karneval aj so svojím kamarátom sv. Dominikom Sáviom. Ďalší priebeh si vzali na starosť oni. Sprevádzali celý karneval. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, takže okrem samotného korčuľovania sa mohli aj zahrať a zabojovať o sladkú odmenu. Nechýbala klasická hokejová disciplína trafenie puku do brány a na svoje si prišli i tancachtivé masky, ktoré si mohli spolu s Laurou a Dominikom zatancovať kačací tanec. Niektorí využili možnosť odfotiť sa s oslávenkyňou Laurou.

Počas týchto chvíľ si porota všímala masky a rozhodovala sa o udelení ocenení. Spoločná fotka značila, že sa blíži koniec a tak tomu skutočne bolo. Pri vyhlasovaní výsledkov boli deti odmenené diplomom a vecnou cenou. V kategóriách ako napríklad najsvätejšia maska, najkreatívnejšia maska alebo maska, ktorá sa najviac páčila Laure. Celú akciu uzavrelo večerné slovko spojené s modlitbou.

Svoje pocity v niekoľkých slovách zhrnul jeden z rodičov, Milan Ondisko: ,,Ďakujem za prípravu, zorganizovanie a obetu všetkým animátorom, saleziánom a saleziánkam. Deti boli veľmi spokojné, potešili ste ich.“

K účasti sa vyjadrila hlavná organizátorka, Dagmara Čepelová: ,,Keďže sme karneval kvôli nízkym teplotám museli presúvať, nečakala som toľko účastníkov. Prekvapili ma aj rôznosťou masiek a chuťou, akou sa zapájali do všetkých súťaží.“ Na ľade korčuľovalo 27 masiek a celý karneval mal asi 50 zúčastnených. „Páčilo sa mi, že boli super súťaže. Síce som nevyhrala, ale to nevadí, aspoň som sa zabavila,“ vyjadrila svoj pohľad na karneval jedna z účastníčok, Nina Nemcová.

„Rodinná atmosféra zdobila túto akciu. Či už v radoch organizátorov alebo priamo medzi jednotlivými účastníkmi. Oceňujem prítomnosť rodičov. Myslím, že Laura mala z tejto akcie v nebi veľkú radosť,“ dodal Michal Sopiak, moderátor akcie.

Vo večernom slovku zaznela myšlienka, že Laura bola malé dievča s veľkou láskou. Preto nech nám je vzorom v každodennom rozhodovaní sa pre lásku v jednoduchých veciach. Každý z nás môže byť svätý. 

Michal Sopiak

23.01.2017 21:39