Viac ako sto mladých vystúpilo na scéne

Viac ako sto mladých vystúpilo na scéne

Saleziánska rodina pripravila v nedeľu 2. februára Don Bosco show s podtitulom „Snívajme s don Boscom“. Tento kultúrno-zábavný program pozostával z divadelných scénok, tanečných či hudobných vystúpení. Hlavnými protagonistami boli deti,mladí a animátori, ktorí navštevujú domy saleziánok a saleziánov. Spolu ich na scéne mestského kultúrneho strediska účinkovalo viac ako sto.

„Don Bosco show organizujeme z príležitosti osláv sviatku don Bosca. Je nám drahý, máme ho radi. Je tu hlboká tradícia robiť Don Bosco Show. Na každom stretku deti nacvičujú, tešia sa na to. Aj samotný názov „Snívajte s don Boscom“  naznačuje, že sme sa snažili vojsť do toho sna.“ objasnil dôvod akcie direktor saleziánskeho domu v Humennom, Marián Husár SDB.

Na javisku sa vystriedalo jedenásť rôznych vystúpení, ktorých cieľom bolo divákov pobaviť či odovzdať myšlienku. Účinkujúci parodovali rozprávky, predvádzali tanečné kreácie či kúzelnícke triky. Jednotlivé scénky spájalo hlavné divadlo s nosnou myšlienkou predstavenia.

Skĺbiť toľko detí a mladých si vyžadovalo veľa úsilia a príprav. „ Zo začiatku sa príprave venoval len organizačný tím, kde sa okrem iného nacvičovalo aj hlavné divadlo, ktoré režisérsky zastrešil Boris Zbuňák. Popri tom mravčiu robotu robili animátori a animátorky so svojimi stretkami intenzívnym nacvičovaním scénok. Najväčšou prípravou boli generálky prebiehajúce v dvoch fázach. V prvej si deti trénovali pohyb na javisku, v druhej, aby malo divadlo kontinuálny priebeh.“ zhodnotila priebeh príprav členka organizačného tímu, Dagmara Čepelová FMA.

„Prišli sme, lebo nás zavolali kamarátky, ktoré tam hrali. Predstavili nám tak svoje voľnočasové aktivity.“ povedali diváčky. Z tohto podujatia si pozitívne zážitky niesli nielen diváci i samotní účinkujúci.  „Páči sa mi rodinnosť, to, že sme to zvládli a že sa vieme podržať, aj keď nie všetko vychádza“ zhodnotila účinkujúca, Luana Kundrátová.  „Na don Bosco show sa mi páčilo, že sme vytvorili spoločenstvo s ľuďmi, ktorí nie sú s nami každý deň alebo nechodia do oratka. Potešilo ma, že som stretol ľudí, ktorých bežne nestretávam.“ vyjadril sa účinkujúci, Michal Sopiak.
Hercom za ich výkony tlieskalo viac ako päťsto divákov.
 

Monika Fecenková

03.02.2014 14:22