Animátorské Vianoce

Animátorské Vianoce

Pred Vianocami sa v priestoroch klubovne na Cottbuskej v Košiciach stretli animátori a dobrovoľníci OZ Laura.

Bola to príležitosť pripomenúť si pred Vianocami všetko to krásne, čo sme počas roka zažili. Tento rok sme dvojnásobne ženili , rodili i sme v očakávaní ďalších malých členov. Popri chlebíčkoch nebola núdza o rozhovory a spoločné zdieľanie. Pomohla nám k tomu aj aktivita, kde sa každý mohol nakresliť ako nábytok podľa toho, ako sa cíti, ako dopravná značka podľa toho, v akej životnej fáze sa nachádza a ako zviera, podľa toho, aký rok by chcel mať. Boli to veľmi krásne a hlboké zdieľania, ktoré nás spojili.

Veľmi som sa tešila aj z príležitosti poďakovať všetkým animátorom, pretože 18. 12. 2013 bola OZ Laura- stredisku Košice odovzdaná cena za verejno- prospešnú činnosť v oblasti starostlivosti o deti a mládež a za dlhoročnú spoluprácu pri tvorbe kultúrno- spoločenských podujatí mestskej časti. Ako štatutárka som cenu prevzala od starostky Mestskej časti KVP, ale uvedomovala som si, že je to cena pre všetky sestry a mladých, ktorí už 9 rokov pracovali na tomto poli. Samozrejme nechýbali ani darčeky- med pre všetkých animátorov a oni navzájom mali za úlohu doniesť si navzájom malý darček z dreva. A prečo z dreva? No spájala nás počas roka myšlienka evanjelia o horčičnom zrnku. A z košických animátorov sú už poriadne stromy.

Sisa

09.01.2014 11:40