MEETKO v divočine

MEETKO v divočine

Príprava dobrovoľníkov do nultého ročníka animátostva môže prebiehať aj takto: chata mimo dediny, uprostred lesa....

Hoci iba ženské osadenstvo, ale za to nabité chuťou zakúsiť, čo to asi animátorstvo je. Dievčatá sa na chvíľu preniesli do svojho detstva a pripomenuli si, čo všetko robili a zažívali. Postupne však počas víkendu dorástli do svojej krásnej puberty, aby sa zoznámili so sebou ako ženou a tak trochu i so svetom opačného pohlavia, ktoré im tak často zaberá myšlienkovú sféru. V krásnej prírode sme si užívali stopovačku, aby sme odhalili tajomstvo. Aké? Nepovieme, veď je to tajomstvo žien.

Martina Š.

30.08.2012 23:28