Silvestrovské Tatry

Silvestrovské Tatry

Už tretí ročník Silvestrovských Tatier bol lákadlom pre košických turistov a milovníkov prírody. Počet záujemcov sa zvyšuje každým rokom- takže k objednanému autobusu sa musel priobjednať i mikrobus.

Tento rok si v tejto akcii podali ruku až tri združenia OZ Laura, OZ Prameň a OZ Priatelia života. Presun do Starého Smokovca bol spoločný, ale odtiaľ sa trasy rozdelili podľa síl i chutí. Priestor pre dobré rozhovory bol počas cesty i na tzv. odpočívadlách. Napriek tomu, že počasie pár dní predtým neveštilo nič dobré, 28.12 bol nádherne slnečný. Veď o nás sa stará Božia prozreteľnosť. Krásne miesto s krásnymi ľuďmi - ako inak dovŕšiť posledné dni v roku?

Sisa

14.01.2014 08:59