3xR Radosť Rozdávaním Rastie

3xR Radosť Rozdávaním Rastie

Dnešný človek vie byť citlivý na potreby okolo seba. Táto zbierka je tiež toho dôkazom.

Naše stredisko sa zapojilo do výzvy Arcidiecéznej charity Košíc. Výzva sa týkala pomoci sociálne slabším rodinám. Preto sme zorganizovali zbierku školských potrieb- nových i použitých, ale ešte funkčných. Zbierka trvala 2 týždne. Vyzbierané veci sme vo štvrtok 23.septembra 2021 odviezli do spoločnej zbierky na miestnu charitu.
Chceme zo srdca vyjadriť vďaku za vašu štedrosť v mene našom i v mene týchto detí.
 

Laura

30.09.2021 17:36