Aniomil

Aniomil

Poslednú predvianočnú sobotu, 21. decembra, sestry saleziánky pozvali animátorky na tradičné miestne podujatie ANIOMIL (ANImátorské Osobnosti MIchalovskej Laury), aby im vyjadrili vďaku za celoročnú spoluprácu.

Začali sme piesňou a modlitbou v kaplnke, počas ktorej sme prosili, aby sa počas týchto vianočných sviatkov Ježiš znova narodil v našich srdciach. Po nej sme sa presunuli do vyzdobenej čajovne, kde sme strávili zvyšok večera. Navzájom sme si popriali pokojné prežitie Vianoc a potom sme sa s chuťou pustili do výbornej kapustnice. Pri koláčiku sme sa rozprávali, smiali a spomínali na celý rok. Každá z nás sa podelila s tým, čo do jej príbehu vpísal Pán a na záver sme sa obdarovali darčekmi či milým alebo vtipným slovkom. Po spoločnej fotke sme upratali a vybrali sa domov.

 

Animátorky a sestry saleziánky Vám prajú požehnané vianočné sviatky plné pokoja a lásky a v novom roku veľa Božích milostí! :)

Viera Vasiľová

24.12.2019 16:04