Anka,biela ruža

Anka,biela ruža

Ruža je krásna tým, že je ružou. Má však aj krásu, ktorú nevidíme, iba cítime. Vôňa je súčasťou krásy ruže. Ak chceš objaviť celú jej krásu, podvedome si ju privoniaš. Aj človek má vôňu krásy. Je to vôňa čistého srdca, úprimnosti a dobroty. Vnútorná krása je základom harmónie človeka.

2. júna putovali malí i mladí so sestrami saleziánkami za blahoslavenou Ankou Kolesárovou do Vysokej nad Uhom. Otec Pavol Hudák ,,svoju dcérku“ sympaticky predstavil, rozprával o momente, vďaka ktorému množstvo ľudí objavuje krásu čistých vzťahov , pocíti milosrdenstvo milujúceho Boha - Boh je tak naplnený milosťou, že ju túži dať každému. Prostredníctvom bielej ruže poukázal na dôležitosť vzťahu otca k dcére, ktorá potrebuje cítiť, že je chránená. Bielou ružou poodkryl ako dievča vedie chlapca k tomu, aby rástol, kým ona zostáva tajomnou, vedomou si svojej hodnoty.

Po modlitbe v kaplnke Domčeka sme sa s bielymi nevädnúcimi ružami presunuli ku kostolu, kde rozsievač sypal zrná na úrodnú a neúrodnú pôdu: A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. (Lukáš 8, 15) Pred oltárom sa lesklo veľké srdce a v ňom relikvia blahoslavenej Anky. Do papierového srdiečka sa vpísali naše mená a s ním sme odišli k Ankinmu hrobu. Naplnení povzbudivými slovami dostali sme možnosť priložiť si ,,mobilnú“ relikviu v tvare srdca k tomu nášmu. Kto dá viac? Ak veríme, že to bol dotyk, ktorý posilňuje, uzdravuje, dáva nádej, bude ešte niečím lepším – čistotou, ktorú Anka ukazuje a dáva svetu ako dobro, čo víťazí nad hriechom v každom čase.

 

Kristína Jakubů

05.06.2019 21:39