Bohatstvo stretnutia.

Bohatstvo stretnutia.

Spoločne prežitý čas ako dar.

Mladí sa stretávajú pri rôznych príležitostiach. Jednou z nich boli aj oslavy menín a prijatie sviatosti birmovania našich animátoriek. Ďalším dôvodom bolo, že jedna z dievčat pochádza z inej krajiny. A tu je prirodzená potreba stretania sa s niekým blízkym.
Stretnutie sa konalo v nedeľu 26.septembra. Stolovanie bolo dobrou príležitosťou na otvorenie tém z rôznych oblastí od školy až po animátorskú činnosť. Aj touto cestou sme sa mohli trochu viac spoznať, čo môže napomôcť k hlbšiemu budovaniu spoločenstva a tým aj lepšej spolupráci v animátorstve. Atmosféru spestril aj záujem o literatúru a pobyt v altánku záhrady.

Laura

02.10.2021 12:22