Dobrodružstvo do neznáma

Dobrodružstvo do neznáma

V sobotu poobede sa začalo dobrodružstvo do neznáma – do krásnej, vetrom ofúkanej a slnkom pohladenej prírody Jasenoviec a tiež do vlastných priepastí, výstup na neobjavené končiare a najmä, cesta do vnútra, kde pokorne a s láskou čakal On, aby sme ho prijali.

Najprv sme sa predstavili, povedali naše záujmy, niečo o škole. Nasledovala sv. omša, večera.

Témou duchovných cvičení bol Čistý rok a 1. prednáška niesla názov Pocit domova. Dostali sme papiere s fotkami: kaviareň, priestranný byt, múzeum, hasičská zbrojnica, starý dom a rôzne iné. Mali sme si vybrať jednu fotku, povedať prečo a tiež ako sa cítime. Večer sme ukončili filmom Darček do cely číslo 7, diskusiou a modlitbou.

 

Nedeľu sme odštartovali rannými chválami, raňajkami a prednáškou Vedomie jedinečnosti. Po každej prednáške sme dostali priestor na ticho, na ,,rande“ s Bohom. Po ňom nasledovala 3. prednáška – Dar srdca, bohatstvo ľudskej dôstojnosti.

Zastavili ste sa už nad myšlienkou, že ste človek, v Božích očiach milované dieťa, povolané pre večné spoločenstvo s Ním a nikto to nemôže zmeniť? To je ešte krajšie ako počuť ,,ľúbim ťa“ - povedala som si v duchu. Po obede sme si zahrali spoločné hry, pomodlili sa ruženec vonku, mali omšu a šup na 4. prednášku – Dar radosti, základ vernosti. Ďalej sme sa dostali ku Kráse nevinnosti, k listu pre milovanú dcéru: ,,Odsúdil som Tvoje hriechy, spálil som ich v ohni svojej milosrdnej a čistej lásky, no neodsúdil som Teba. Prečo? Lebo Ti verím! A verím Ti preto, lebo Ťa milujem. Viem a som si istý, že sa môžeš zmeniť. Verím v to, že Tvoje srdce je znovu schopné milovať. Milovať čistou láskou, ktorá rodí krásu nevinnosti na tejto Zemi.“

Večer sme sa spoločne zdieľali a mali si pripraviť symbol ako vyjadrenie našich pocitov. Nakreslila a vystrihla som volejbalku. Nedávno mi niekto povedal, že volejbal je o podržaní toho druhého, o podpore. Po pár vetách som sa rozplakala. Všetko ma dojalo – podpora zo strediska z Michaloviec, prijatie v Jasenovciach a vedomie, že Boh je spolu s nami v tíme a vždy nás podporuje. V ten večer sme napísali dva listy. Jeden osobe, ktorá nás zranila a druhý osobe, ktorú sme zranili my. Znovu tiekli slzy.

 

V pondelok sme objavili Prejav múdrostiSlobodu voľby, po nich si spytovali svedomie a po spovedi sa k Nemu vrátili ako milované dcéry. Nasledovala omša, film Nezabudnuteľná cesta a adorácia v kaplnke.

 

Utorok nás čakal s Nebom na Zemi, s poslednou, 8. prednáškou. ,,Boh Ťa berie ako partnera v tanci a vedie Ťa. Nechaj sa Ním viesť.“ Vypísali sme si vlastné výzvy a zahrali si hru. Spravili sme hodnotenie DC – aj keď nešla elektrina a vonku fúkalo, vytvorili sme príjemné spoločenstvo. So sv. omšou sme mali obnovu krstných sľubov, po nej záverečno-slávnostný obed, upratovanie. Pred treťou sme duchovne posilnené a vďačné vyrazili domov: Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet je taký obrovský. Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku; a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe. (Žalm 139, 17)

 

Kristína Jakubů

06.07.2018 10:42