Laurafest

Laurafest

Nedeľné popoludnie s Laurou sa tento rok konalo u bratov saleziánov. Sneh ani pohodlie domova nevyhrali nad voľbou ponoriť sa do života odvážneho dievčaťa a tak sme sa smelo pustili do programu Laurafestu: Spolu s Laurou skúsime pomôcť našej rodine.

Creamos grupos de uno, dos, tres – po španielsky sme sa rozdelili na skupinky, aby sme mohli počas kvízu fungovať ako tímy. V scénke sme sledovali ako Laura spolu so sestrou Júliou a mamou Mercedes emigrovali do Argentíny, kde sa stretli s Manuelom Morom. Kvíz pokračoval. Príjemnou aktivitou bola tombola, no ešte lepšie bolo pohostenie. Posilnení dobrotami sme pozerali videá s otázkami a hádali, čo bude ďalej. Keďže v nich bolo zachytené dianie v stredisku, už vieme, aké výhodné je byť jeho členom. Prvých dvadsaťdva členov Laury so zaplateným členským na rok 2019 dostalo bonusovú cenu. Bolo to milým prekvapením aj pre animátorov, ktorí sa podieľali na príprave Laurafestu.

Naša hrdinka s čistým srdcom bola taká istá ako my, a predsa iná. V rozhovore s Merceditas prezradila, že jej nechutil obed, ale kvôli Pánovi sa prekonala, obetovala a zjedla ho. Taktiež neváhala pomôcť svojej kamarátke, keď niečomu nerozumela. Ak sa im obom niečo nechcelo, kládli si otázku: ,,Čo by robil Ježiš?“ Takto potlačili lenivosť. Laura svoj vlastný darček podarovala dievčatám – opäť sa losovalo v tombole. Stíšili sme sa v modlitbe, po vyhodnotení si pochutnali na odmenách. Program sa skončil videom behind the scenes a veselou tancovačkou.

Blahoslavená Laura, chceme Ťa nasledovať v každodenných udalostiach a i v maličkostiach byť plní lásky, aby sme sa priblížili k Ježišovým slovám: ,,Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ (Ján 15,13)

 

Fotky nájdete tu

 

Kristína Jakubů

27.01.2019 22:19