Nie si tu sám

Nie si tu sám

V takomto duchu sa začiatkom prázdnin niesol aj denný tábor v stredisku Michalovce. Vďaka uvoľneniu covid opatreniam sme mohli otvoriť dvere pre 45 detí a vytvoriť im priestor pre plnohodnotne a radostne strávený čas.

Náplňou týždňa sú každoročne doobeda tvorivé dielne a poobede pohybové a športové aktivity a hry, ktoré toho roku pripravili animátori naozaj pestré.
Zaujímavým prvkom tábora je divadlo s posolstvom, ktoré nacvičia deti z „divadelnej dielne“ a zahrajú ho ostatným. Počas týždňa nám ponúkli príbehy, ktoré poukazovali na hodnoty ako vernosť, priateľstvo, rodina, odvaha a vytrvalosť.
Aj v tomto roku mali účastníci tábora možnosť vybrať si z rôznych ponúk a rozvíjať vlastnú tvorivosť a zručnosť. Okrem výtvarnej dielne sa mohli deti zapojiť do speváckeho zboru, hry na ukulele, ušiť si levandulové vrecúško, vyrobiť si sviečky, vyrobiť si kľúčenku s vlastným motívom a iné...

O zaujímavý program a radostnú, pokojnú atmosféru sa starali spolu so sestrami a animátormi aj niektoré ochotné mamky. Odmenou za vynaloženú námahu je vždy pozitívna odozva zo strany detí alebo ich rodičov.

„Ďakujem za všetko, čo ste pre nás urobili. Máte dobré srdce ako Boh.“ „Sme veľmi vďační, naša dcéra chodí domov spokojná a šťastná.“ „Ďakujeme vám za tento týždeň, naša dcéra sa večer vždy tešila na ďalší deň.“


S vďačnosťou za dobré počasie a atmosféru sme  sa rozlúčili spoločnou sv.omšou, na ktorú boli pozvaní rodičia a starí rodičia detí.


Chceme poďakovať mestu Michalovce a Ministerstvu školstva SR, aj vďaka ktorých finančnej podpore sme mohli zrealizovať denný tábor.

 

Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu

a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021,

ktorú administruje IUVENTA –  Slovenský inštitút mládeže.ab

Laura

16.07.2021 20:38