Otváranie dverí aj sŕdc

Otváranie dverí aj sŕdc

Začiatok školského roka dáva príležitosť novým možnostiam.

Na ihrisku u saleziánov sa 19.septembra 2021 zišla celá saleziánska rodina spolu s rodičmi a deťmi. Popoludní za slnečného počasia bolo otvorenie apoštolskej činnosti mládežníckych organizácií Domky aj Laury. Animátori pripravili program pre deti, ktorým si pripomenuli chvíle letného tábora. Za čo im patrí veľká vďaka.
Po súťaživej časti programu sa rozprávalo o stretkovej činnosti. O možnostiach vybrať si skupinku, s ktorou by mohli počas roka tvoriť spoločenstvo. Chlapčenskú časť spolu s animátormi mal na starosti Rasťo H.,sdb a dievčenskú sr,Bea spolu s animátorkami. I menšie deti sa mohli vyšantiť. Skákací hrad bol stále plne obsadený. Dobre padlo postretať a porozprávať sa i s rodičmi detí a animátorov.
Vďaka animátorom za pekne pripravený program a za krásne popoludnie.

Laura

20.09.2021 17:32