S každým sa zhováraj tak, aby si sa stal jeho priateľom

S každým sa zhováraj tak, aby si sa stal jeho priateľom

„Bude pršať?“ „Budeme vonku alebo dnu?“ Približne toto boli dve najčastejšie opakujúce sa otázky v sobotu 16. septembra.

V nedeľu, 17. septembra sa totiž konalo MAXISTRETKO u sestier FMA. Nakoniec to bola veľmi upršaná nedeľa, ale ukázalo sa, že náladu nám to nepokazí a spoločne strávený čas si všetci užijeme. Kým prišli deti, my, animátori sme všetko potrebné nachystali a o 15:00 sa mohol začať program plný hier.

Začalo to evolúciou, kde sme boli všetci bunkami a našou úlohou bolo, stať sa človekom. Potom sme vytvorili menšie skupiny, a to, bunky, vajíčka, sliepky, opice a ľudí, v ktorých sme prehadzovali guľu plnú otázok. Myslím, že sme si to vnútri parádne užili. No, nezišli sme sa len kvôli zábave.

Jednotlivé stretká, ktoré fungovali aj minulý rok, zasadli, aby sa opäť raz dohodli, kedy sa budú tento rok stretávať. Niektoré sa zjednotili „raz-dva,“ niektorým to trvalo dlhšie. Predsa len, množstvo mimoškolských aktivít a odlišné rozvrhy hodín, boli chvíľami neriešiteľnými rébusmi. Našťastie, nakoniec sa všetko „utriaslo.“

Nasledovalo predstavenie hlavnej myšlienky celého roka: „S každým sa zhováraj tak, aby si sa stal jeho priateľom“ a v tomto duchu sme si zatancovali aj obľúbený tanec priateľstva.

Neskôr sme sa všetci presunuli do kaplnky, kde bolo za čo ďakovať. Spoločne sme zverili všetky stretká a krúžky Panne Márii Pomocnici.

Teraz sa už tešíme na ďalšie spoločné chvíle. :)

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

viac fotiek nájdete tu

Žofia Dudášová

27.09.2017 21:14