Spolupráca medzi strediskami

Spolupráca medzi strediskami

V rámci výmeny a spolupráce medzi strediskami sr. Aďa Badíková sa na pozvanie bratov
saleziánov zúčastnila duchovných cvičení pre animátorov zo strediska Poprad. Viedol ich don
Piatrov. Akcia sa konala na Slanej vode v krásnom prostredí prírody, ktorá dopĺňala atmosféru
modlitby. Pomohla aj ku hlbšiemu spoznaniu seba a k utuženiu vzťahov medzi mladými
navzájom. Duchovných cvičení sa zúčastnilo 10 mladých animátorov stredoškolákov. Konala sa 4
dni 20.-23.2.2022

 

Laura

28.02.2022 13:58