Dobrodružstvá s Main

Dobrodružstvá s Main

Denný tábor pre deti z Rožňavy a okolia.

Kto je Main? Odpoveď deťom dali animátori v úvodnej scénke a predstavili Main – Máriu Dominiku Mazzarello, ktorá nás sprevádzala celým táborovým týždňom. Vyrozprávala nám svoj príbeh, ako sa rozhodla vykročiť na dobrodružnú cestu učeníčky Ježiša a pozvala na túto dobrodružnú cestu deti.

Bola poriadna šibalka s veľkým a dobrým srdcom ochotným pomáhať druhým i priznať si chyby a zlyhania. Lásku, ktorú dostala v rodine a od jej najlepšieho priateľa Ježiša sa snažila rozdávať doma i vo farnosti. Veľa z jej lásky zažili deti počas táborových dní. Táborový týždeň sme začali spoznávaním sa v skupinách, hrami na jednotlivých stanovištiach, súťažami, lúštením tajničiek, potulkami v prírode či plnením úloh v meste. Jedno doobedie sa deti s Main snažili pomáhať na fare, upratovali malý kostol, zbierali odpad v mestskom parku, vypleli burinu v kvetinovej hriadke... S vervou plnili úlohy, aby sa pripravili na misie do celého sveta.


Vyvrcholením bola „cesta cez oceán“ – vodné hry, ktoré skončili veľkými „vlnami“ a všetci zmokli, ale šťastne prišli na nové pole činností, kde ich s odvahou poslali don Bosco a Mária Dominika Mazzarellová – naša Main.


S radosťou v srdci, odmenami v rukách, spolu s rodičmi oslávili víťazstvo, rodičia spolu debatili pri malom pohostení, na ktoré prispeli koláčmi Cukráreň Piroška, dobrými pagáčmi Pekáreň BFZ, osviežujúce melóny či iné dobroty poslali dobrodinci. Všetkým im ĎAKUJEME
Ale naj odmenou boli slová vďačnosti od detí i rodičov.  Lúčili sme sa slovami: „V septembri sa uvidíme na Oratku.“


Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Laura

01.08.2022 07:35