Križiaci na ceste

Križiaci na ceste

Byť slávny, bohatý, mať vplyv... to bol sen mladého rytiera Goldfreya. Do jeho sna mu vstupoval sv. Jozef, ktorý ho pripravil na dobrodružstvo, ktoré ho čakal v blízkej dobe. On, jeho rytieri, deti, ktoré prijali prosbu pápeža Urbana znovu získať, obnoviť miesta, kde žil Pán Ježiš, začali rytiersky výcvik.

Takto pripravení sa v utorok vydali na cestu, ktorá viedla cez more. Počas plavby ich napadli piráti a poškodili im loď. Počas doobedňajšieho programu mladí rytieri spoznali, že na nich okrem pirátov číha zlo, ktoré im chce zničiť ich srdce. V odvážnom boji poznali toto nebezpečenstvo a vo sv. spovedi sa ho zbavili. Poobede sa snažili v hrách získať potrebné vlastnosti aby mali silu odpustiť pirátom a odvahu pomôcť im v nebezpečenstve.
Keď v stredu dosiahli brehy Sv. zeme, stretli troch bláznov, potomkov mudrcov, ktorí im prezradili, že majú mapu k vzácnemu pokladu. Goldfrey ich oklamal, mapu ukradol a s deťmi ho išiel do mesta hľadať. Cestou museli splniť rôzne úlohy, medzi inými sa snažili očistiť mestský park od odpadkov.
Aké bolo jeho sklamanie, keď otvorili truhlicu plnú kamenia. Sv. Jozef, ktorý ich cestou stále sprevádza, Goldfreydovi poukázal, že poklad chceli získať podvodom. Vyzval ho, aby sa ospravedlnil a bláznov poprosil o pomoc. Oni mu odpustili. Potom, ako si rytieri zmerali sily v turnajoch, získali ten pravý poklad.
Vo štvrtok sa stretli s rodinou utečencov, ktorých prenasledovali Osmani. Rozhodli sa ich ochraňovať cestou do Egypta ( Štítnik - Vodný hrad) Naši rytieri zvládli bojovať proti iným skupinám. Zvládli i veľký súboj proti Osmanom. Natešení, že dokázali rodinu ochrániť sa vrátili naspäť.
Piatok ich čakal boj o Kalváriu. Po namáhavej ceste a boji, ich čakal otvorený kostolík na Kalvárii, kde si oddýchli, slávili sv. omšu, počas ktorej ďakovali za všetko čo počas týždňa zažili. Po príchode do Oratka ich čakal posledný boj, boj s vodou, do ktorého sa všetci s radosťou zapojili.
Odchody detí domov boli každý deň náročné s výčitkou pre rodičov, že prišli skoro. O to ťažšie to bolo lúčenie sa v piatok.
Ako vnímala LPT Hanka K? „Tohtoročný tábor bol opäť zaujímavý. Program bol pestrý, plný rôznych výletov, zábavných hier a súťaživých úloh. Skvelí animátori nám ešte viac spríjemnili pobyt v tábore. Chodili sme nielen po Rožňave, ale boli sme aj na Kalvárii a v Štítniku. Veľa času som trávila s kamarátmi a dobre som sa zabavila. Vždy večer som sa mohla tešiť na ďalší deň strávený v tábore. Milí saleziáni a saleziánky, „Križiaci na ceste“ boli super! Ďakujeme!


Ďakujeme starostovi obce Štítnik, Ladislavovi Belányimu za bezplatné poskytnutie priestorov areálu  Vodný hrad, Ladislavovi Červeňákovi z cukrárne Piroška za vynikajúcu zmrzlinu.


Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021,
ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.sr. Matilda

Laura

16.08.2021 18:31