Má to všetko zmysel???

Má to všetko zmysel???

Byť neustále 24 hodín s deťmi a mladými v dobrom i v zlom je namáhavé, ale aj obohacujúce. Tomu nás učia deti z Krízového strediska.

Mali sme s nimi možnosť byť na rôznych výletoch, táboroch, v pracovnom zápale... – divili by ste sa, ale vplýva to na nich. Spontánna radosť a svetlo v očiach sú jasnejšie.

Rožňava

04.06.2012 18:49