Nazri dnu, pýchu strať, puto spoj, osud vráť...

Nazri dnu, pýchu strať, puto spoj, osud vráť...

bola hlavná myšlienka z filmu Neskrotná, ktorou sa niesol duch pobytu na chate Doboška.

S úlohami a indíciami po ceste na chatu sa dievčatá postupne dozvedeli o čom bude ich chatovačka. Po príchode, preskúmali chatu, v ktorej neboli vymoženosti ako WC, elektrika či vodovod. Tie nahradili latrína na konci chodníka, cisterna úžitkovej vody, ktorú priviezli vojaci z rožňavskej posádky a baterky.
Po sv. omši a fajnej večeri sme spolu pozreli film a zaspali s vedomím a odhodlaním, že budú bojovať ako Neskrotná – Merida s ktorou prežijú nasledujúci deň.
Posilnené modlitbou a raňajkami, čakala dievčatá prvá skúška. Tak ako mládenci bojovali o pozornosť princeznej Meridy v rôznych disciplínach, tak si ich dievčatá aj osobne vyskúšali.
Otestovali svoje sily v preťahovaní lanom, v hode drevom, potrápili mozgové závity hlavolamom a preverili svoju mušku v streľbe z luku. Úlohy vystriedala scénka. Medzi Meridou a jej matkou kde to vrelo, priam kypelo. Bolo cítiť obrovské napätie, bili sa medzi sebou dve tvrdohlavosti, pýchy a sebeckosti. Merida tresla dverami a už jej viac nebolo.
Dievčatá ju nasledovali a zbadali modrý záblesk – krepák, ďalší a ďalší. Boli to „bludičky,“ ktoré ich priviedli ku starenke v húštine od ktorej chceli kúzlo, ktoré by zmenilo jej matku. Starenka im dala koláč, a ten premenil matku na medvedicu. Aby to napravila, vrátila sa s dievčatami za starenkou s nezmeneným zatvrdnutým srdcom. Ona im ukázala cestu ako to napravia. Povedala im: „ NAZRI DNU, PÝCHU STRAŤ, PUTO SPOJ, OSUD VRÁŤ.“
Počas doobedia spoznali, že je dôležité nahliadnuť do svojho srdca, ako sa prejavuje pýcha a iné neduhy a pokorili svoju zatvrdnutosť. Vo svätej spovedi znova spojili puto priateľstva s Bohom i navzájom medzi sebou. Tým, že si priznali svoju slabosť, objavili zdroj sily bojovať so svojimi chybami. Deň sme zakončili skúškou odvahy pre dievčatá. V tme hľadali cestu, ku priateľke, ktorá bola v chate ukrytá. Nadišiel posledný deň, keď zbalili svoje batohy, zážitky. Upratali chatu a spolu sa vrátili domov. Nebola to ľahká cesta, ale nazreli do svojho vnútra, odhodili pýchu. Teraz odchádzajú z chaty s túžbou pozliepať rozbité vzťahy puberťáčok s rodičmi a odvrátiť osud. Dievčatá sa už teraz tešia sa na ďalšiu chatu.


Ďakujeme biskupskému úradu bezplatné poskytnutie chaty Doboška, vojenskému útvaru v Rožňave, že nám priviezli cisternu s vodou k chate.


Toto podujatie bolo podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA –Slovenský inštitút mládeže.


Saskia V

Laura

29.08.2021 18:02