V Rožňave sa dostali do rozprávky

V Rožňave sa dostali do rozprávky

Druhý prázdninový týždeň zorganizovali sestry saleziánky a mladí animátori pod záštitou organizácie Laura, združenie mladých, letný prímestský tábor.

Tábor s prívlastkom rozprávkový bol určený pre deti zo základných škôl. Počas celého týždňa na ne čakalo nielen množstvo hier, ale aj tvorivé dielne, stopovačka či každodenné sväté omše.

Pondelok sa niesol v znamení predstavovania animátorov a ich skupiniek, ktoré mali za úlohu vymyslieť si nielen meno svojho kráľovského rodu, ale aj scénku, ktorou sa ostatným predstavili. Animátorka Aďka Polláková nám povedala, ako to prebiehalo v jej skupinke: „Po dlhokánskom uvažovaní a vymýšľaní rôznych rozprávkových názvov sa naša skvelá babská skupinka rozhodla pre ten najoriginálnejší z morského prostredia, a tak sme sa čírou náhodou stali na jeden týždeň kráľovskými Červenými rakmi.“

Ďalší deň sa účastníci naladili výletovo. Pozbierali všetky sily a vydali sa do Čučmy, kde si všetci prišli na svoje. Vybrali sa do zvonice, pozreli si historicky urobený vchod do bane a nakoniec prišli až
na náučný chodník. „Najviac sa mi páčil banský stroj - gápel, ktorý ťahali kone. Pomocou neho vyvážali z bane všetko to, čo baníci vydolovali,“ povedal Matúš Leng, účastník tábora. V znamení dobrodružstva sa niesol aj štvrtok poobede. Pokladovka po meste deti a mladých zaviedla všade, kam sa len dalo. Počas cesty plnili úlohy, ktoré nadväzovali na hlavnú rozprávku dňa Wall-e.

Rozprávkový tábor vyvrcholil v piatok. Objavil sa na ňom totižto kráľ a všetkých prekvapil pozvánkou na bál. „Na začiatku slávnosti kráľovská výsosť odmenila všetky rody za ich aktivitu a celotýždňové snaženie sa. Potom sa tancom, tzv. Belgičákom, otvoril samotný bál a začala sa zábava spolu s hostinou. Na záver sme všetci boli pozvaní na zmrzlinu do Cukrárne Piroška,“ povedal Ján D., jeden z animátorov.  

„Počas celého týždňa sme sa deťom snažili priblížiť boj dobra a zla a nadobúdali sme dobré vlastnosti hrdinov. Chcela by som sa ešte poďakovať starostovi Čučmy za ochotu a sprevádzanie v historickej zvonivej bani a vedúcemu cukrárne Piroška za chutnú zmrzlinku,“ povedala na záver sestra Matilda Pitáková, hlavná organizátorka podujatia.

Mariana Michalková

08.08.2014 16:24