Rožňavčania leteli za Malým Princom

Rožňavčania leteli za Malým Princom

Len tri dni stačili účastníkom tábora v stredisku Rožňava, aby odkryli tajomstvá Malého Princa, na ktoré ich pozval letec Exupéry.

Mladí zo združení Domka a Laura v spolupráci s FMA a SDB si pre účastníkov tábora počas troch prázdninových dní pripravili program plný hier, zábavy i  tvorivosti. Hneď v prvý deň deti vďaka letcovi spoznali dôležitosť priateľstva. Letec sa spriatelil s Malým Princom a pozval i deti, aby sa s ním spriatelili.

V pondelok doobeda preto prebiehali hry a aktivity pre vzájomné spoznanie sa a poobede deti pomáhali letcovi získať potrebný materiál pre pokazené lietadlo. Rovnako ako Malý Princ, aj deti na druhý deň, v utorok, putovali po planétach. Mladí animátori si pripravili rôzne zaujímavé stanovištia, ktoré všetkých priviedli na klzisko. Poobedné chvíle zas strávili prehlbovaním zručností v kreatívnych dielňach. Počas tretieho dňa sa Malý Princ vrátil naspäť k svojej ruži, lebo si vedomil, že ten čas, ktorý jej venoval, ju robí takou výnimočnou. Posledný deň tábora účastníci putovali a spoznávali rôzne kúty mesta až dorazili k pamätníku Jána Pavla II., kde si zopakovali táborovú hymnu, pomodlili a urobili záverečnú fotku. Poobede sa presťahovali do telocvične SZŠ kde sa dosýta vyšantili.

Tábor sa chýlil ku koncu, letec opravil svoje lietadlo a my ďakujeme všetkým účastníkom za účasť a sponzorom za podporu.


Ďakujeme SZŠ za prenájom telocvične.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre
mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.Štefan Moravčík ml.

Laura

07.03.2019 11:29