Rožňavské tajomstvo šatníka

Rožňavské tajomstvo šatníka

Druhý prázdninový týždeň zorganizovala Laura, združenie mladých, stredisko Rožňava v spolupráci s Domkou – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Rožňava letný prímestský tábor, v ktorom sa cez tajomný šatník preniesli do krajiny plnej divov Narnie.

Rožňava. Záhrady Dcér Márie Pomocnice a bratov saleziánov sa tento rok premenili na tajomnú krajinu, v ktorej z ničoho nič nastala vláda temna a zimy. Deti tak celý týždeň spoločne pátrali po tom, čo sa stalo, a ako všetko vrátiť naspäť. Každý z účastníkov si vďaka pestrému programu prišiel na svoje. V táborový pondelok deti privítal faun, predstavil im Narniu a jej obyvateľov. Po tom, čo sa všetky deti zoznámili a rozdelili do skupín, v ktorých pracovali celý týždeň, už bol najvyšší čas ísť na svätú omšu. Poobede na nich čakala mestská hra, počas ktorej plnili rôzne úlohy, no zároveň museli najmladšieho člena skupinky chrániť pred zlom.

Ďalší deň sa niesol v znamení rozlišovania dobra a zla. Program sprevádzali mnohé spoločné hry, medzi skupinkami. V stredu si na svoje prišli tvorivé vlohy, narnijskí bojovníci si vyrábali odolné štíty alebo sa venovali oprave vecí. Narnijské dievčiny sa naučili spestriť príbytok vlastnoručne vyrobenými svietnikmi či vázami. V predposledný deň sa táborníci podujali na dlhú a náročnú cestu, z Drienovca časť kúpele putovali ku kostolu sv. Ladislava na Jasovskej planine k prameňu sv. Ladislava. Cestou nielen čelili nástrahám zla, ale podarilo sa im nad nimi aj zvíťaziť.

Táborový týždeň vyvrcholil dlho očakávanými vodnými hrami a najmä víťazstvom dobra nad zlom. „Bol to ten najlepší týždeň! Až nám bolo ľúto, že sa skončil tak rýchlo. Našli sme si veľa nových kamarátov. Veľmi sa tešíme na ďalší takýto tábor,“ povedali Mário a Vaneska až z Hriňovej.

K prímestskému táboru nám na záver povedala niekoľko slov aj sr. Matilda Pitáková FMA: „Deti aj mladí animátori pre mňa boli počas tohto týždňa veľkým povzbudením. Ešte aj po ukončení
programu sa spolu hrávali hry, nikomu sa nechcelo ísť domov. Ďakujem všetkým, ktorí k tomuto dielu priložili pomocnú ruku. A samozrejme Cukrárni Piroška. Bez ich skvelej zmrzliny si len ťažko predstaviť posledný deň tábora.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“,

ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

autor: Mariana Michalková

Laura

28.07.2019 18:18