Správa, že sa pozastavila činnosť združenia nás prekvapila

Správa, že sa pozastavila činnosť združenia nás prekvapila

Po dvoch týždňoch ticha, sme začali výzvu Čím žijem v karanténe.

Mladí navzájom zdieľali krátke videa, v ktorých sa podelili ako trávia dní karantény. Študenti aj žiaci sa súhlasne vyjadrovali, že sú zahltení školou, čo nám osobne potvrdili aj rodičia, hlavne na gymnáziu. Navzájom sme si chýbali a našli online hry, do ktorých sa zapájali hlavne četovaním.
Tieto piatkové stretávanie sme vymenili za videočety a zdieľali život a hrali Pallermo. Mnohí sa zapájali do sledovanie online oratka, niektorí aj aktívnym sledovaním a plnením výziev.
Formácia animátorov a helpákov je náročná. Študenti sú pohltení úlohami, ktoré dostávajú na samo štúdium a učeniu venujú omnoho viac času, ako pred karanténou. To bol dôvod, že na veľkonočnú DO sme im poslali vypracovanú prednášku a podnetmi na osobnú sebareflexiu a modlitbu. Mladí si mali sami určiť čas, kedy sa stíšia podľa možností v ich rodinách. Netrpezlivo očakávajú, kedy im situácia umožní osobne sa stretávať.
 
Matilda

Laura

03.05.2020 18:04