Jeden v dvoch

Jeden v dvoch

Tradičný jeden denný tábor sa tento rok v Šamoríne rozložil na dva s menším počtom účastníkov. V týždni od 5. do 9. júla obsadili stredisko deti prvého stupňa a nasledovný 12.-16.7. patril piatakom až siedmakom.

Volanie mora zachytili menšie deti pri scénkach a rôznych aktivitách s témou plavby. Každá skupinka si vytvorila svojich moreplavcov a symbolicky sa plavili v loďke na stene. Spolu s Vaianou sa nadchli za záchranu svojich ostrovov a zažili rôzne napínavé situácie, ktoré skvele vystihuje popis 7-ročnej účastníčky: “Čo je teraz správne urobiť? PANIKA!” Odvážne vykročili v ústrety dobrodružstvám, ktoré im pripravili odhodlaní animátori. Okrem stálic si prípravu a realizáciu tábora mohli vyskúšať aj začínajúce animátorky pod 15 rokov. 
 Táborníci sa rozhodli pre veľký krok odvahy, pretože sa okrem boja s nákazou na ostrovoch rozhodli vyraziť na more aj osobne a popri Šamorínskom mori – Dunaji okúsili atmosféru pri vode a súťažnými aktivitami sa učili, čo obnáša život moreplavca. Naučili sa viazať námornícke uzly a vyrobili si vlastnú námornícku vlajku. 
A keďže je tábor aj miestom stretnutia, zoznámili sa s Mauim, s ktorým spoločne preplavili more až do ríše príšer, kde zviedli boj s krabom Tamatoa. Následne vyplavili do neznáma, kde v mestskom parku Pomlé vodnými hrami bojovali proti lávovej oblude. Hoci sa im ju nepodarilo poraziť na prvý raz, posilnení touto skúsenosťou vyriešili nielen hlavolamy, ale aj záhadu nákazy, ktorú sa im podarilo úspešne zvrátiť, a tak mohli byť pasovaní na Hrdinov mora.
 
V druhý táborový týždeň priestory strediska obsadili starší žiaci, ktorých úlohou bolo pokúsiť sa vykročiť von z temných dôb lockdownu. Druhostupniari si vyskúšali aké to je vyjsť v ústrety novým vzťahom a novým situáciám s dôrazom na sebarozvoj. Hravým spôsobom rozvíjali svoju schopnosť komunikovať počas stopovacej hry po celom meste, ktorej záverom bolo nájdenie zamknutého pokladu. Ponaťahovali si nielen mozgové bunky pri predstavách vysnívanej krajiny, ale aj nohy a ukázali to, ako sa vedia prekonať pri návšteve lanového centra na bratislavskom Kamzíku.
Ako to zhrnul jeden spoluanimátor: “Ideme rozvíjať svoj sebarozvoj!” A v duchu tohto hesla absolvovali táborníci starostlivo pripravované workshopy. Vyskúšali si miešať slávnostné drinky v nealko verzii, vyrobiť si vlastnú sviečku, rozhýbať kosti do rytmu hudby na tanečnom workshope, či vyskúšať si nový hudobný nástroj na hudobnom krúžku. Okrem tvorivých dielní mali aj moderované diskusie s Dominikou ohľadom zdravej výživy a prevenciu porúch príjmu potravy, a taktiež s Michalom, ktorý rozprával na protidrogovú tému.
Pokrok vedy, založený na dlhodobom pozorovaní prírody si mohli účastníci na vlastnej koži vyskúšať v zážitkovom centre vedy Aurelium, kde pozornému oku neunikol žiaden exponát. Po toku množstva nových informácií sa presunuli do ticha neďalekého lesa na krátku prechádzku. Pre upevnenie novovzniknutých, či obnovených priateľstiev sa v posledný deň tábora robili rôzne úlohy na spoluprácu a tímovosť. Za svoju celotýždňovú námahu boli nakoniec odmenení kódmi na odomknutie pokladu. Čakali na nich sladké dobroty a ponožky s heslom “Vykročme
spolu”, aby vedeli, že stojí za to vyjsť zo seba.
Denný tábor pre 1.stupeň Legenda o oceáne a Denný tábor pre 2. stupeň Escape room
boli podporené z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú
administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
 
Katka Komáčková

Laura

20.07.2021 23:50