Máš pre mňa dobrú správu?

Máš pre mňa dobrú správu?

Samozrejme: Boh miluje každého človeka akejkoľvek farby či jazyka. A toto už vedia aj všetci tí, ktorí sa zúčastnili v nedeľu 20.10. 2013 Misijného popoludnia v oratku Laura – Šamorín. A bolo nás celkom dosť.

Rodičia, deti aj mladí si mohli pozrieť misijnú výstavu z originálnych predmetov z rôznych kontinentov alebo stráviť čas v misijnej čitárni. Tiež tu bola možnosť zapojiť sa do misijného kvízu, voľne si zahrať nejaké hry alebo sa len tak porozprávať v rodinnej atmosfére. Tú podporovalo veľa usmiatych tvárí, sympatické občerstvenie, dokonca s exotickým misijným nápojom.Takto sme sa spolu dočkali aj vzácneho hosťa, skutočnej misionárky, sestry Andrejky. Svoje skúsenosti z pôsobenia v Gruzínsku a na Ukrajine nám priblížila aj cez mnohé fotky, rôzne typické predmety, knihy. Odpovedala tiež na mnohé zvedavé otázky, a tak sme sa dozvedeli, že misie sú stále potrebné. Ľudia už síce na mnohých miestach o Kristovi počuli, ale potrebujú Ho ešte zažiť od nás. Potrebujú vidieť Krista v nás, našu dobrotu, lásku a pomoc – materiálnu i duchovnú. Preto sú misie všade, aj u nás na Slovensku.

Na záver sa sestre Andrejke podarilo zapojiť takmer všetkých účastníkov (aj dospelých) do praktickej ukážky jedného z táborových tancov z Ukrajiny. Rozveselení a povzbudení ľudia sa ešte zastavovali aj pri misijnom jarmoku, kde kúpou ručných výrobkov prispeli na potreby teraz už známej a blízkej misie na Ukrajine. Nakoniec sme aj spoločnou modlitbou prosili, aby sa dobrá správa šírila ďalej.

 


 

 

 

Františka Martinková

28.10.2013 17:11