Misie na digitálnom svetadiele?

Misie na digitálnom svetadiele?

Plánované Misijné oratko sme vzhľadom na situáciu presunuli do online priestoru. Misijná nedeľa 18.10. 2020 neostala nepovšimnutá, aj keď sme ju nemohli osláviť spoločne na našom dvore.

Upriamiť pozornosť na poslanie misionárov, ponúknuť deťom príležitosť prežiť veselé a podnetné  popoludnie a umožniť začínajúcim animátorom zácvik boli tak dôležité ciele, že nás neodradili ani sprísnené opatrenia. A tak sme vysielali z našej facebookovej stránky hodinu pre prvákov a druhákov a ďalšiu hodinu pre tretiakov a štvrtákov. Alicka, Alžbetka a Lili sa prejavili ako zodpovedné a vynaliezavé animátorky, ktoré sa nezľakli ani nečakaných situácií. Veľmi nás tešilo, keď nám rodičia priebežne písali, že nás pozdravujú a že si s deťmi vyrábajú, dostali sme aj fotku, ako sa im topodarilo. Začali sme pokusmi s vodou pretekajúcou cez pohár, ktorá znázorňovala ako v srdciach misionárov prekypuje láska a rozlieva sa okolo nich. Pozreli sme si spoločne krátke video o Misijnej nedeli a k spomenutej rozprávke sme si vyrábali postavičky na špajdliach. Rozprávali sme sa o význame kostola a pri stavaní papierového modelu sme mysleli na misionárov, ktorým pri takýchto stavbách nejde vždy všetko hladko. Preleteli sme ponad svetadiely a pripomenuli sme si, že blahoslavená Laura, patrónka nášho strediska a celého združenia, by sa nestala takou dobrou bez pomoci misionárov a misionárok. Nezabudli sme ani na iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec, ktorá sa tiež konala v tento deň. Pomocou krátkych videí sme spoznali, ako sa modlí Zdravas v rôznych jazykoch. Nakreslili sme si misijný ruženec vo farbách pripomínajúcich jednotlivé svetadiely.
Pripomenuli sme aj zbierku Tehlička, ktorá ešte trvá počas októbra na pomoc deťom v utečeneckom tábore v Keni. Otvárali sme si srdcia pre inakosť a solidaritu. Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám pomohli „naučiť sa reč digitálneho svetadielu“, a tak sa môcť venovať deťom aj pri nemožnosti stretávania.

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

„Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
 

 

 

Tina

Laura

22.10.2020 10:21