Naša cesta s Jozefom

Naša cesta s Jozefom

Časti nášho strediska sa na pár hodín zmenili na Nazaret, Betlehem, aj Egypt. Dvadsiatka detí objavovala, ako nám je svätý Jozef blízky na našej ceste.

Skúsení aj začínajúci animátori spojili sily aj nápady a pripravili deťom zaujímavé popoludnie v nedeľu 19.3.2023
Po rozdelení do skupiniek sme si na dvore zahrali hry, pomocou ktorých sa rozhodlo o poradí, v akom sa deti vydajú na stanovištia. V Nazarete sme narábali s drevom v podobe veže Jenga, v Betleheme zložili rozstrihaný obrázok s odkazom anjela. V Egypte sme počúvali egyptskú hudbu a pritom hrali pingpongový kolotoč. Cestou do Galiley sme vysmädli a hľadali dôkladne ukrytú  fľaštičku s vodou.  Keďže Jozef učil malého Ježiša práci aj náboženstvu, deti hľadali časti  citátu zo Starého zákona, ktorý sa všetci Židia učili naspamäť a popri tom nosili drevo a kamene. Výškové rozdiely medzi Nazaretom a Jeruzalemom sme znázornili schodmi do domu, kde bola ďalšia úloha a napokon sme s Jozefom našli Ježiša v chráme, teda v kaplnke.
Skupinky sa postupne opäť zišli na dvore, kde nás čakalo vyhodnotenie a spontánne hry. Keď sa doma pozrieme na magnetku z tejto akcie, spomenieme si na pekné zážitky.

Tina

Laura

22.03.2023 19:05